Leanne Wood: "Mwy ymosodol' tuag at Lafur

  • Cyhoeddwyd
Leanne WoodFfynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Leanne Wood "yn amlwg yw'r person i herio Llafur yng nghymoedd y de"

Bydd arweinydd newydd Plaid Cymru, Leanne Wood yn mabwysiadu safbwynt "mwy ymosodol" tuag at y Blaid Lafur, mae rheolwr ei hymgyrch i fod yn arweinydd wedi dweud.

Dywedodd yr Aelod Seneddol Jonathan Edwards y gallai Leanne Wood apelio at bleidleiswyr ledled Cymru, nid dim ond yng nghadarnleoedd y blaid.

Cyhoeddwyd dydd Iau mai hi yw arweinydd newydd Plaid Cymru, gan olynu Ieuan Wyn Jones.

Y ddau ymgeisydd arall oedd Yr Arglwydd Dafydd Elis-Thomas ac Elin Jones.

Yn ôl Mr Edwards, mae'n rhaid i Blaid Cymru gael yr oruchafiaeth yng nghadarnleoedd Llafur, megis cymoedd y de.

"Dwi'n credu y byddwn yn gweld strategaeth llawer mwy ymosodol wrth herio Llafur yn y misoedd sydd i ddod," meddai Mr Edwards.

"Fel rhywun a fagwyd yn y Rhondda, sy'n siarad Saesneg fel iaith gyntaf, hi yn amlwg yw'r person i herio Llafur yng nghymoedd y de".

Ffynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun,
Jonathan Edwards oedd rheolwr ei hymgyrch lwyddiannus

Y llynedd rhoddodd Leanne Wood awgrym am ddyfodol y blaid ar ôl cyhoeddi cynigion i adfywio'r hen feysydd glo.

Mae'n weledigaeth sy'n rhoi blaenoriaeth i adnewyddu economaidd a chreu swyddi fel sail ar gyfer Cymru annibynnol - "annibyniaeth go iawn ar gyfer Cymru er mwyn i ni o'r diwedd chwalu'r system sy'n ein gormesu".

Wrth ddadansoddi pam y collodd Plaid Cymru sedd yn etholiad 2011, dywedodd Ms Wood bod y blaid wedi methu "cynnig rhywbeth unigryw" i etholwyr ar ôl llwyddo gydag amcanion tymor byr pan oedden nhw yn y llywodraeth.

Ms Wood yw'r nawfed arweinydd yn hanes y blaid, a'r fenyw gyntaf i wneud y swydd.

Gan fod yr etholiad ar ben, meddai, roedd y gwaith go iawn yn dechrau.

'Ailadeiladu cymuned'

"Efallai nad fi yw Arweinydd yr Wrthblaid Swyddogol ond rwy'n bwriadu arwain y weledigaeth swyddogol, y weledigaeth bod Cymru arall yn bosibl.

"Dim ond gan Blaid Cymru y gall y weledigaeth gadarnhaol, uchelgeisiol yma ddod.

"Felly dyma fy neges i bobl Cymru - ni yw eich plaid chi, plaid y bobl, plaid â'u gwreiddiau yng Nghymru, ar gyfer Cymru.

"Ymunwch â ni. Helpwch ni i ailadeiladu eich cymuned.

"Helpwch ni i ailadeiladu'r economi. Gyda'n gilydd gallwn ni adeiladu Cymru newydd deg, Cymru newydd fydd yn ffynnu a Chymru newydd rydd."

Fe fydd araith fawr gyntaf Ms Wood yng nghynhadledd wanwyn y blaid ar Fawrth 23 a 24.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol