Gwefan i helpu pobl allu prynu cartref

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, BBC elvis
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r wefan yn rhoi gwybodaeth am dai sydd ar gael

Mae gwefan newydd yn cynnig cymorth a chyngor i bobl yn y gogledd orllewin sy'n ei chael hi'n anodd cael hyd i rywle addas i fyw.

Bwriad y wefan, Tai Teg, yw galluogi pobl i gofrestru eu manylion a rhoi gwybodaeth am y datblygiadau diweddaraf a'r gwahanol ddewisiadau sydd ar gael o ran grantiau.

Mae Tai Teg yn fenter rhwng Cynghorau Sir Ynys Môn a Gwynedd a'u partneriaid yn y diwydiant tai gyda chefnogaeth cymdeithasau tai, gwerthwyr tai, datblygwyr ac adeiladwyr.

Mae'r cynllun wedi ei anelu at bobl na allant fforddio prynu ar y farchnad agored ar hyn o bryd, ac a allai fod yn gymwys am help.

'Adnodd'

Dywedodd Pennaeth Gwasanaethau Tai Môn, Shan Lloyd Williams, "Mae llawer ohonon ni'n gwybod am y problemau sy'n wynebu pobl ifanc neu deuluoedd ifanc sydd yn ceisio cael hyd i dai fforddiadwy yn eu cymunedau.

"Bydd gwefan Tai Teg yn adnodd i helpu adnabod yr angen am gartrefi fforddiadwy mewn ardaloedd penodol o'r ynys."

Mae'r wefan hefyd yn rhoi gwybodaeth am dai sydd ar gael, a sut i wneud ceisiadau am gymorth ariannol.

Ychwanegodd Hwylusydd Tai Gwledig Môn, Mary Sillitoe: "Bydd Tai Teg yn cynnwys ffurflen gofrestru syml ar-lein y gall pobl sy'n chwilio am gartref ei llenwi - fel bod cysylltiad yn cael ei ffurfio rhwng y cynlluniau sydd ar gael a'r rheini sydd angen cymorth i brynu."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol