Llys: Manylion y briodas

  • Cyhoeddwyd
Angelika Dries-JenkinsFfynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Roedd Angelika Dries-Jenkins yn byw ar ei phen ei hun

Yn Llys y Goron Abertawe mae rheithgor wedi clywed manylion y briodas oedd yn cael ei chynllunio gan y dyn a gyhuddir o lofruddio menyw 66 oed o Arberth, Sir Benfro.

Mae John William Mason, 55 oed, o bentref Llandysilio, wedi gwadu llofruddio Angelika Dries-Jenkins yn ei chartref ym mis Mehefin y llynedd.

Clywodd y llys fod y diffynnydd i fod i briodi Denise Evans ar Fehefin 10, ychydig ar ôl y llofruddiaeth.

Ar Fai 25, mynychodd y ddau apwyntiad yn Swyddfa Gofrestru Hwlffordd gan dalu £110.50 mewn arian parod ar gyfer y briodas, gan fwcio'r dyddiad cynharaf posib.

Ar ôl dweud yn wreiddiol y byddai 11 o westeion, newidiwyd hynny i 30 maes o law.

Cofrestrydd

Ond mewn datganiad, dywedodd y Cofrestrydd Barbara Eynon na wnaeth y ddau ymddangos ar ddiwrnod eu priodas, ac nid oedd modd iddi gysylltu â nhw.

Ffynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Fe welodd y rheithgor lun teledu cylch cyfyng o'r diffynnydd ddydd Mawrth

Yn ddiweddarach, cafodd wybod bod John Mason wedi ei gyhuddo'r diwrnod hwnnw, diwrnod ei briodas, o lofruddio.

Eisoes, mae'r llys wedi clywed gan yr erlynydd, Patrick Harrington QC, a ddywedodd fod Ms Dries-Jenkins wedi ei llofruddio ar Fehefin 1, ychydig o ddyddiau cyn ei phen-blwydd yn 67 oed.

Ei merch, Eleanor, ddaeth o hyd i'r corff ar Fehefin 3.

Yn ôl yr erlyniad, roedd sefyllfa ariannol John Mason yn wan iawn gan ei fod yn dibynnu ar daliadau budd-dal o £100 bob pythefnos.

Mae'r achos yn parhau.