Abertawe: 'Dim llaesu dwylo'

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, Huw Evans picture agency
disgrifiad o’r llunDywed Brendan Rodgers bod llawer o waith eto i'w wneud gan Abertawe

Er bod dyfodol Clwb Pêl-droed Abertawe yn yr Uwchgynghrair yn ymddangos yn ddiogel am dymor arall, mae'r rheolwr yn mynnu na fydd y garfan yn llaesu dwylo.

Roedd Brendan Rodgers yn siarad wrth i'r Elyrch baratoi i deithio i Fulham y penwythnos yma.

"Dydyn ni heb osod unrhyw darged," medd Rodgers. "Mae'r nod yr un peth, sef aros yn yr Uwchgynghrair.

"Mae'n wybyddus iawn mai ni oedd un o'r ffefrynnau ar ddechrau'r tymor i ddisgyn yn syth yn ôl i'r Bencampwriaeth, felly fyddwn ni ddim yn dathlu'n fuan.

"Mae llawer o waith eto i'w wneud - mae 10 gêm ar ôl, felly mae 30 pwynt ar gael.

"Y cwbl sydd ar ein meddyliau yw mynd i'r gêm nesaf a rhoi perfformiad da arall.

"Fe fyddai'n orchest ryfeddol i'r chwaraewyr yn eu tymor cyntaf ar y lefel uchaf.

"Mae'n gynghrair anhygoel o galed, ac mae'r clybiau sydd o'n cwmpas yn rhai anferth ar y lefel yma.

"Maen nhw'n glybiau sydd wedi chwarae ar y lefel yma ers blynyddoedd, ond rwyf am i ni orffen cyn gryfed ag y medrwn ni, a gweld lle fydd hynny'n mynd â ni."

Dim Cwpan Cymru

Yn ei gyfweliad gyda'r BBC, dywedodd Rodgers hefyd nad oedd o blaid chwarae yng Nghwpan Cymru os fyddai hynny'n golygu ildio'u lle yng Nghwpan FA Lloegr.

Mae UEFA yn ystyried cais gan Gymdeithas Bêl-droed Cymru i ganiatàu i glybiau "alltud" Cymru gynrychioli Cymru yn Ewrop drwy ennill Cwpan Cymru.

Roedd Rodgers yn pwysleisio mai barn bersonol oedd hon, ac ychwanegodd:

"Penderfyniad i'r clwb fyddai hyn wrth gwrs, ac nid ydym wedi clywed gan Gymdeithas Bêl-droed Cymru hyd yma.

"Ond yn bersonol rwy'n teimlo fel clwb rydych am fod yn y cystadleuthau mwyaf cystadleuol."

Roedd Cymdeithas Bêl-droed Cymru wedi gwahodd y chwe thîm sy'n chwarae y tu allan i Gymru - Abertawe, Caerdydd, Wrecsam, Casnewydd, Merthyr a Bae Colwyn - i fod yn rhan o Gwpan Cymru y tymor hwn.

Gwrthododd Abertawe, Caerdydd a Bae Colwyn y gwahoddiad.

Yn y cyfamser, mae Abertawe wedi codi i'r 11eg safle yn y tabl yn dilyn eu buddugoliaeth o 1-0 yn erbyn Manchester City ddydd Sul Diwethaf.

Maen nhw eisoes 14 pwynt yn uwch na'r tri safle gwaelod fydd yn disgyn ar ddiwedd y tymor.

Straeon perthnasol