Dathlu'r Gamp Lawn yn y Senedd

  • Cyhoeddwyd
Gethin JenkinsFfynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Bydd y tlws yn cael ei ail-gyflwyno i'r tîm gan y Prif Weinidog

Bydd dathliadau'r Gamp lawn yn parhau ddydd Llun gyda digwyddiad yn y Senedd ym Mae Caerdydd.

Dechreuodd y cefnogwyr ddathlu yn syth wedi'r chwiban olaf yn Stadiwm y Mileniwm ddydd Sadwrn wedi'r fuddugoliaeth yn erbyn Ffrainc.

Sicrhaodd y tîm eu lle yn llyfrau hanes drwy gipio'r Gamp Lawn am y trydydd tro mewn mewn wyth mlynedd.

Bydd y Prif Weinidog, Carwyn Jones, yn ail-gyflwyno'r tlws i hyfforddwr y tîm, Warren Gatland, a'r capten Sam Warburton.

Bydd cefnogwyr yn medru gwylio'r seremoni, sy'n dechrau am 6pm gyda derbyniad preifat gan y Prif Weinidog a'r Llywydd.

Mae disgwyl i'r garfan ymgynull ar risiau'r siambr am tua 6:30pm cyn derbyn y tlws am yr eildro.

'Balchder'

Dywedodd Carwyn Jones fod y fuddugoliaeth yn dangos mai Cymru bellach "yw'r prif dîm rygbi yn hemisffer y gogledd".

"Mae'r fuddugoliaeth yma'n adlewyrchu talent a phenderfyniad y tîm gydol y gystadleuaeth.

"Hoffwn eu llongyfarch am ddod â balchder i'r genedl, ac ennill y Gamp Lawn am y trydydd tro mewn wyth mlynedd."

Bydd Llywydd y Cynulliad, Rosemary Butler, yn croesawu'r garfan i'r Senedd am dderbyniad swyddogol, sy'n cael ei gynnal gan y Cynulliad, Llywodraeth Cymru a Chyngor Caerdydd.

Dywedodd Mrs Butler: "Dyma orchest wych gan ein tîm rygbi cenedlaethol.

"Mae ennill y Gamp Lawn deirgwaith o fewn wyth mlynedd yn cyfateb i orchestion cewri rygbi Cymru yn y 1970au.

"Mae'n dilyn y camau a gymerwyd yng Nghwpan y Byd yn Seland Newydd, a thrwy gynnal y derbyniad yma rydym yn eu llongyfarch ar ran cenedl falch iawn.

"Bydd hefyd yn rhoi cyfle i'r cyhoedd weld eu harwyr oherwydd mae croeso i bawb ddod i gymeradwyo'u llwyddiant y tu allan i'r Senedd."

'Pennod newydd'

Cafodd cefnogwyr, gan gynnwys plant ysgol lleol, eu hannog i gyrraedd yn gynnar.

Dywedodd Prif Weithredwr Undeb Rygbi Cymru, Roger Lewis: "Mae'r garfan wedi ysgrifennu pennod newydd bwysig yn hanes rygbi Cymru sy'n haeddu cael ei gydnabod a'i anrhydeddu.

"Rwyf wrth fy modd bod Llywodraeth Cymru wedi penderfynu cynnal y digwyddiad er mwyn dangos cymaint y mae pobl Cymru yn gwerthfawrogi'r gamp.

"Rwy'n gwybod pa mor galed y mae'r garfan wedi gweithio er mwyn ennill y Gamp Lawn ac maen nhw'n haeddu'r gydnabyddiaeth."

Yn y cyfamser, dywedodd BBC Cymru bod 945,000 o bobl wedi gwylio'r gêm ar BBC1 Cymru ac S4C erbyn diwedd y gêm, 80% o'r gynulleidfa bosib.