Dyfodol ysgol gynradd yn dal yn y fantol

  • Cyhoeddwyd
Plentyn mewn dosbarth
Disgrifiad o’r llun,
Bydd gan rieni a'r gymuned leol tan Ebrill 10 i gyflwyno unrhyw wrthwynebiadau i'r cyngor

Bydd cynghorwyr yn ystyried gwrthdroi penderfyniad cabinet cyngor sir i gau ysgol gynradd yng Ngheredigion mewn cyfarfod arbennig o Gyngor Sir Ceredigion yn ddiweddarach heddiw.

Bydd y cyngor yn ystyried argymhelliad un o'u pwyllgorau trosolwg a chraffu y dylai cynghorwyr argymell i'r cabinet beidio cau Ysgol Gynradd Dihewyd am y tro.

Yr wythnos diwethaf penderfynodd Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg, Diwylliant a Hamdden y cyngor sir alw i mewn penderfyniad y cabinet i gau'r ysgol.

Roedd mwyafrif yn y pwyllgor craffu o blaid gweld y cyngor yn gofyn i'r cabinet ystyried cadw'r ysgol ar agor am ddwy flynedd a hanner, tan fis Medi 2014.

Roedd y pwyllgor craffu yn ymateb i gais gan gymuned Dihewyd oedd yn gofyn iddyn nhw roi cyfle i Fwrdd Llywodraethol yr Ysgol i godi niferoedd y disgyblion dros rif trothwy'r cyngor (20) ar gyfer ysgolion cynradd.

Canmol

Ym mis Chwefror bu ffrae ynglŷn â phenderfyniad y cabinet i gau'r ysgol am fod cyfarwyddwr addysg y cyngor wedi cyflwyno rhif anghywir cofrestr ysgol i'r cabinet wrth iddyn nhw benderfynu y dylid cychwyn y broses o'i chau.

Ar y pryd, dywedodd Cyngor Ceredigion i'r ffeithiau gael eu cywiro gan y cyfarwyddwr addysg, Eifion Evans, yng nghyfarfod y Cyngor ddau ddiwrnod yn ddiweddarach.

Ychwanegodd y cyngor fod y rhif yn dal islaw 16 disgybl, fyddai wedi rhoi gwell cyfle i Ysgol Dihewyd, ger Aberaeron aros ar agor.

Ar ddechrau tymor yr Hydref 2011 nifer y plant yn yr ysgol oedd 15 ond erbyn mis Chwefror 2011 dim ond 13 plentyn oedd yn cael eu dysgu yno.

Bwriad y cyngor yw cau'r ysgol erbyn Rhagfyr 31 2012 a throsglwyddo disgyblion i'r ysgolion agosaf yng Nghilcennin, Felin-fach neu Llanwnnen.

Cafodd yr ysgol ei chanmol y tro diwethaf iddi gael eu harolygu gan y corff arolygu addysg, Estyn yn 2008.

Ar y pryd dywedodd Martin Cray a arweiniodd y tîm o arolygwyr: "Rwyf wedi arolygu dros 200 o ysgolion mewn 19 sir ar draws Cymru ac fe fyddwn i'n gosod Ysgol Dihewyd ymysg y 10% uchaf."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol