Gwelliannau i Wasanaeth Erlyn y Goron

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Tra bod yr adroddiad diweddaraf yn canmol y gwasanaethau yn ne Cymru a Gwent, mae 'na welliannau yn dal i'w gwneud

Mae'r ffordd y mae Gwasanaeth Erlyn y Goron yn delio ag achosion yn eu swyddfeydd yng Ngwent a de Cymru yn gwella, yn ôl adroddiad newydd gan y corff sy'n arolygu'r gwasanaeth.

Ond mae casgliadau adroddiad gan Arolygiaeth Gwasanaeth Erlyn y Goron Ei Mawrhydi hefyd yn cyfeirio at fethiannau mewn nifer o feysydd.

Roedd adroddiadau yn 2009 a 2010 wedi dod i'r casgliad bod perfformiad y gwasanaeth yn yr ardaloedd dan sylw yn "wael" ar y cyfan.

Ond mae'r adroddiad diweddaraf yn nodi bod y gwasanaeth wedi delio â 31 o'r 32 argymhelliad a gyflwynwyd yn yr adroddiadau cynharach.

Dyma rai o'r prif welliannau sy'n cael eu canmol yn yr adroddiad:

  • Perfformiad yn ardal Gwent wedi gwella i'r graddau ei fod nawr yn well na'r cyfartaledd cenedlaethol ym mhob un o'r prif feini prawf;
  • Gwelliannau nodedig mewn cysylltiad ag achosion yn ymwneud â thrais yn erbyn merched;
  • Gwelliannau sylweddol i bartneriaethau lleol, yn enwedig gyda'r heddlu a gwasanaeth y llysoedd;
  • Mae Ansawdd Safonau Craidd y CPS wedi darparu cynllun clir ar gyfer mesur perfformiad a gwelliant;
  • Mae gan CPS Cymru weledigaeth glir ar gyfer gwella ansawdd, darparu gwasanaeth da a gwella canlyniadau i ddefnyddwyr y gwasanaeth.

'Cyfeiriad cywir'

Wrth wneud sylw ar yr adroddiad, dywedodd Prif Erlynydd y Goron CPS Cymru, Jim Brisbane:

"Rwy'n falch iawn fod gwaith caled ac ymroddiad ein staff i wella gwasanaethau i'r gymuned yng Nghymru wedi cael eu cydnabod yn yr adroddiad hwn.

"Roedd adroddiadau blaenorol ar gyfer de Cymru a Gwent yn tynnu sylw at nifer o faterion oedd angen sylw brys. Fe wnaethon ni ystyried yr argymhellion yn yr adroddiadau hynny ac rydym wedi gweithio'n galed i sicrhau ein bod nawr yn mynd i'r cyfeiriad cywir.

"Mae'n deyrnged i ymdrech ein staff ein bod wedi cyflawni newidiadau mor gadarnhaol mewn amser o gyni ariannol. Mae Ansawdd Safonau Craidd y CPS wedi'n helpu ni i ganolbwyntio'n hymdrechion ar brif feysydd ein gwaith. Ar yr un pryd, rydym wedi gosod y seiliau ar gyfer gweithio'n ddigidol yn ein holl swyddfeydd."

Er y gwelliannau a nodwyd yn yr adroddiad, mae Mr Brisbane yn cydnabod bod 'na ragor o welliannau angen eu gwneud:

"Tra'n bod ni'n gwerthfawrogi bod yr adroddiad yn cydnabod yr hyn yr ydym eisoes wedi'i gyflawni a'r cynlluniau sydd gennym i gynnal y gwelliannau, rydym hefyd yn sylweddoli bod yr adroddiad yn cyfeirio at rai meysydd sydd yn dal i fod angen ein sylw.

"Yr her i ni nawr yw parhau gyda'r cynnydd er mwyn darparu gwasanaeth hyd yn oed yn well ac yn fwy effeithlon i'r cymunedau yr ydym yn eu gwasanaethu. Mae adroddiad heddiw yn rhoi'r hyder i ni ein bod ni'n symud i'r cyfeiriad cywir."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol