Cynllun sibrwd yn derbyn arian loteri yng Ngwynedd

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun,
Cynllun Pen-y-trip sy'n rhedeg y prosiect therapi

Yn y ffilm, The Horse Whisperer, mae Robert Redford yn actio hyfforddwr sy'n deall ceffylau ac yn helpu merch yn ei harddegau ar ôl damwain drasig.

Mae elusen newydd yng Ngwynedd yn anelu at ddefnyddio techneg sibrwd wrth geffylau i helpu'r plant mwyaf difreintiedig i ddatblygu hyder, sgiliau cyfathrebu a hunan-barch.

Cafodd y cynllun grant o £5,000 oddi wrth raglen Arian i Bawb y Gronfa Loteri Fawr.

At ei gilydd bydd 56 o brosiectau cymunedol yng Nghymru'n rhannu'r £203,423 ddyfarnwyd o dan rownd ddiweddaraf rhaglen grantiau bach Arian i Bawb.

Meithrin ymddiriedaeth

Y prosiect ar Fferm Pen-y-trip, Porthmadog, yw'r cyntaf o'i fath yng Nghymru.

Bydd pobl ifanc â phroblemau ymddygiadol a rheoli dicter yn cael ceffyl neu ferlen ac fe fyddan nhw o dan oruchwyliaeth therapydd ceffylau.

Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Oherwydd techneg 'sibrwd wrth geffylau' bydd pobl ifanc yn meithrin hunanhyder

Ac wrth ddechrau deall effaith eu llais, anadlu ac iaith eu corff ar y ceffyl bydd eu hymddygiad yn newid.

Dywedodd Lindsey Mitchell, y rheolwr prosiect: "Rydym yn brosiect gweddol newydd a bydd yr arian yn galluogi ni i redeg peilot er mwyn adnabod a oes angen ar gyfer y math hwn o brosiect.

'Yn bositif'

"Gyda'r bloc ariannu hwn byddwn yn gweithio gyda phymtheg o blant ifanc.

"Bydd y prosiect yn rhedeg am chwe mis a gobeithiwn weithio gyda phlant o unedau cyfeirio disgyblion, gwasanaethau cymdeithasol neu rai yn y system gofal.

"Byddwn yn eu dysgu i ddefnyddio iaith eu cyrff a'u lleisiau er mwyn effeithio ar y ceffylau a'r merlod yn bostif.

"Mae'n dda hefyd ar gyfer pobl ifanc sy'n nerfus oherwydd rhaid iddyn nhw fod yn weddol bendant a gofalu am eu hunain.

"Mae gennym geffylau â phroblemau a phlant â phroblemau."

Loteri

Dywedodd na fyddai modd dechrau'r prosiect hwn heb arian y Loteri Genedlaethol.

Os bydd y peilot yn llwyddiannus, meddai, fe fyddai'n ehangu a chynnwys wyth o blant y flwyddyn o wahanol ardaloedd.

Yn Sir Ddinbych bydd grant o £1,375 yn galluogi Cymdeithas Preswylwyr Gorllewin Meliden i redeg y prosiect Street Surfin in Meliden.

Bydd Troedyrhiw Environemntal Forum ym Merthyr Tudful yn gwario £1,950 ar adeiladu tŷ gwydr o boteli wedi'u hailgylchu tra bydd Air Training Corps 2416 Squadron y Drenewydd ym Mhowys yn gwario £5,000 ar anfon cadlanciau i gyrsiau hyfforddi ar ddefnydd TG ac ennill sgiliau wrth saethu at darged.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol