BBC Cymru Fyw

Elusen Tenovus yn ehangu ar gynllun 'corau canser'

Published
image copyrightOther
image captionCafodd côr cynta' Tenovus ei sefydlu ym Mhontypridd ddwy flynedd yn ôl
Mae elusen canser wedi derbyn £1m i sefydlu corau ar hyd a lled Cymru i gleifion a'u teuluoedd.
Fe sefydlodd Tenovus eu côr cynta' i helpu cleifion canser ym Mhontypridd yn 2010, a'r nos oedd gweld sut y gallai canu helpu yn feddyliol yn ystod triniaeth.
Mae'r cynllun nawr wedi cael arian gan Y Gronfa Loteri Fawr i sefydlu 15 o gorau tebyg ar draws Cymru.
Dywedodd noddwraig y prosiect, y gantores o Sir Benfro Connie Fisher, y byddai'n helpu miloedd o bobl sydd â chanser.
Aeth y côr ym Mhontypridd ymlaen i berfformio i'r Dywysoges Anne tra roedd hi ar ymweliad â Chwmbrân.
Oherwydd llwyddiant y côr hwnnw, roedd Tenovus yn awyddus i ehangu ar y syniad.
Yn ôl yr elusen, gall cael diagnosis o ganser greu ystod eang o broblemau cymdeithasol ac emosiynol.

'Pwrpas newydd'

Dywedodd cleifion canser oedd wedi ymuno â'r côr ei fod yn eu helpu i daclo teimladau o unigrwydd ac iselder.
Does dim rhaid i'r aelodau fod yn gantorion da, yn ôl Tenovus, gan mai mwynhad yw'r prif nod.
Gall teuluoedd, gofalwyr a ffrindiau rhai sydd wedi diodde' o ganser hefyd ymuno â'r corau.
Penderfynodd Angela Davies ymuno ar ôl iddi gael gwybod bod ganddi ganser ofaraidd nad oedd modd ei drin.
Dywedodd: "Rwyf yn mynd i'r côr pob wythnos gyda fy ngŵr Glyn a fy mab Josh.
"Mae wedi gwneud byd o wahaniaeth i fy mywyd ac wedi bod yn gymorth mawr.
"Mae wedi rhoi'r hyder i mi fynd mas o'r tŷ, cwrdd â theulu newydd a rhoi pwrpas newydd i mi.
"Dwi ddim yn teimlo bellach mod i'n ymladd y clefyd ar fy mhen fy hun."
Bydd y cwmni o Gaerdydd, Sing and Inspire, yn helpu i sefydlu'r corau dros y tair blynedd nesa', gyda chymorth Connie Fisher.
Meddai Ms Fisher: "Mae prosiect Tenovus yn un gwych, fydd yn helpu miloedd o bobl ar draws Cymru i ymdopi â chanser.
"Mae'n achos sy'n agos at fy nghanol gan fod gen i berthnasau sydd wedi diodde' o ganser ac mae cefnogi mentrau fel hyn yn ysbrydoliaeth."