Elusen Tenovus yn ehangu ar gynllun 'corau canser'

  • Cyhoeddwyd
Côr TenovusFfynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd côr cynta' Tenovus ei sefydlu ym Mhontypridd ddwy flynedd yn ôl

Mae elusen canser wedi derbyn £1m i sefydlu corau ar hyd a lled Cymru i gleifion a'u teuluoedd.

Fe sefydlodd Tenovus eu côr cynta' i helpu cleifion canser ym Mhontypridd yn 2010, a'r nos oedd gweld sut y gallai canu helpu yn feddyliol yn ystod triniaeth.

Mae'r cynllun nawr wedi cael arian gan Y Gronfa Loteri Fawr i sefydlu 15 o gorau tebyg ar draws Cymru.

Dywedodd noddwraig y prosiect, y gantores o Sir Benfro Connie Fisher, y byddai'n helpu miloedd o bobl sydd â chanser.

Aeth y côr ym Mhontypridd ymlaen i berfformio i'r Dywysoges Anne tra roedd hi ar ymweliad â Chwmbrân.

Oherwydd llwyddiant y côr hwnnw, roedd Tenovus yn awyddus i ehangu ar y syniad.

Yn ôl yr elusen, gall cael diagnosis o ganser greu ystod eang o broblemau cymdeithasol ac emosiynol.

'Pwrpas newydd'

Dywedodd cleifion canser oedd wedi ymuno â'r côr ei fod yn eu helpu i daclo teimladau o unigrwydd ac iselder.

Does dim rhaid i'r aelodau fod yn gantorion da, yn ôl Tenovus, gan mai mwynhad yw'r prif nod.

Gall teuluoedd, gofalwyr a ffrindiau rhai sydd wedi diodde' o ganser hefyd ymuno â'r corau.

Penderfynodd Angela Davies ymuno ar ôl iddi gael gwybod bod ganddi ganser ofaraidd nad oedd modd ei drin.

Dywedodd: "Rwyf yn mynd i'r côr pob wythnos gyda fy ngŵr Glyn a fy mab Josh.

"Mae wedi gwneud byd o wahaniaeth i fy mywyd ac wedi bod yn gymorth mawr.

"Mae wedi rhoi'r hyder i mi fynd mas o'r tŷ, cwrdd â theulu newydd a rhoi pwrpas newydd i mi.

"Dwi ddim yn teimlo bellach mod i'n ymladd y clefyd ar fy mhen fy hun."

Bydd y cwmni o Gaerdydd, Sing and Inspire, yn helpu i sefydlu'r corau dros y tair blynedd nesa', gyda chymorth Connie Fisher.

Meddai Ms Fisher: "Mae prosiect Tenovus yn un gwych, fydd yn helpu miloedd o bobl ar draws Cymru i ymdopi â chanser.

"Mae'n achos sy'n agos at fy nghanol gan fod gen i berthnasau sydd wedi diodde' o ganser ac mae cefnogi mentrau fel hyn yn ysbrydoliaeth."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol