Galw am weithredu cynllun difa moch daear

Mochyn daear Image copyright PA
Image caption Galwodd gweinidogion am adolygiad o'r dysgiolaeth wyddonol dros ddifa moch daear

Mae undebau a'r gwrthbleidiau wedi annog gweinidogion i fwrw 'mlaen gyda chynllun i ddifa moch daear yng ngorllewin Cymru.

Dywedodd Llywodraeth Cymru y byddai'r Gweinidog Amgylchedd, John Griffiths, yn gwneud datganiad ynglŷn â'r mater ym Mae Caerdydd brynhawn dydd Mawrth.

Y llynedd cafodd y cynllun ei atal dros dro wrth i adolygiad gwyddonol gael ei gynnal.

Bwriad y weinyddiaeth flaenorol, clymblaid Llafur-Plaid, oedd trefnu cynllun peilot fel rhan o ymdrech i waredu TB, neu'r diciâu, mewn gwartheg.

Eisoes mae gwrthwynebwyr wedi cyhuddo gweinidogion o oedi gan fod casgliadau'r adolygiad wedi eu derbyn ym mis Rhagfyr.

Roedd cyhoeddiad i fod yn yr hydref ond wedyn dywedodd y Prif Weinidog Carwyn Jones na fyddai 'na gyhoeddiad tan y Flwyddyn Newydd.

Llythyr

Mae'r llywodraeth wedi dweud eu bod yn ystyried goblygiadau'r adolygiad a'u bod wedi ymrwymo i geisio cael gwared ar y clefyd.

Dywedodd undebau amaethyddol fod angen taclo'r clefyd mewn bywyd gwyllt a bod profion difa mewn rhannau eraill o'r DU ac yn Iwerddon wedi gweithio.

Mewn llythyr ar y cyd at weinidogion, honnodd NFU Cymru, Undeb Amaethwyr Cymru a Chymdeithas y Wlad, Tir a Busnes na fydd mesurau a gyflwynwyd mewn un ardal yng ngogledd sir Benfro - ble roedd y cynllun difa i fod i gael ei weithredu - ddim yn ddigon ar eu pennau eu hunain.

"Mae'n rhaid cymryd camau pendant i daclo'r gronfa o fywyd gwyllt sydd wedi dod i'r amlwg yn yr ardal," meddai'r llythyr.

Mae cadwriaethwyr wedi dweud eu bod yn erbyn difa.

Dywedodd y Gymdeithas er Atal Creulondeb i Anifeiliaid: "Yr ateb cynaliadwy wrth daclo'r clefyd yw brechu, profi gwartheg yn fwy aml a rheoli symud gwartheg."

'Tanseilio'

Yn ôl llefarydd materion gwledig y Ceidwadwyr, Antoinette Sandbach: "Mae oedi hir ynghylch y mater wedi bod ers yr haf tra bod bywoliaeth ffermwyr yn y fantol.

"Mae undebau a'r gwrthbleidiau wedi annog gweinidogion i fwrw 'mlaen â difa moch daear yn y gorllewin.

Dywedodd llefarydd Plaid Cymru ar faterion gwledig, Llyr Huws Gruffydd: "Mae'r gweinidog wedi awgrymu ei fod eisiau perthynas agored a thryloyw gyda ffermwyr llunwyr polisi, ond mae'r berthynas honno wedi'i thanseilio'n arw gan fod ffermwyr wedi gorfod disgwyl."

Mae disgwyl i Weinidog Amgylchedd Cymru, John Griffiths, wneud datganiad i Aelodau Cynulliad yn siambr y Senedd brynhawn dydd Mawrth.

Straeon perthnasol

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.