Delweddau: Cyhuddo cyn gynghorydd

Cyhoeddwyd

Mae Heddlu Sir Gaerhirfryn wedi cadarnhau bod cyn gynghorydd yn Abertawe wedi cael ei gyhuddo o wneud, ac o fod â delweddau anweddus o blant yn ei feddiant.

Roedd Alan Jopling yn gynghorydd annibynnol yn cynrychioli ward Penyrheol ar Gyngor Abertawe, ac yn aelod o Gyngor Tref Gorseinon.

Ymddiswyddodd yn ddiweddar pan symudodd i fyw yng ngogledd orllewin Lloegr.

Dywedodd llefarydd ar ran yr heddlu bod y dyn 51 oed o Tintern Avenue yn Chorley wedi cael ei gyhuddo o 16 cyhuddiad o wneud delweddau anweddus o blant, a dau gyhuddiad o fod â delweddau anweddus o blant yn ei feddiant wedi iddo fynd i orsaf heddlu Leyland.

Cafodd ei ryddhau ar fechnïaeth, ac fe fydd yn ymddangos gerbron ynadon Chorley ar Fawrth 28.

Dywedodd Cyngor Abertawe ei fod wedi cael ei ethol fel cynghorydd ym mis Mai 2008, a'i fod wedi ymddiswyddo ar Chwefror 19 eleni.

Straeon perthnasol