Setlo achos diswyddo annheg

  • Cyhoeddwyd
Ysgol Gynradd Gymunedol Hafod y WernFfynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun,
Roedd yr achos yn ymwneud â digwyddiad honedig yn Ysgol Hafod y Wern yn 2010

Mae cyn-ddirprwy brifathrawes o'r Wyddgrug, a gafodd ei diswyddo wedi honiadau fod disgybl wedi "ei drin yn arw", wedi setlo achos diswyddo annheg cyn mynd i dribiwnlys.

Cafodd Deborah Ellis, 51 oed, ei diswyddo am gamymddwyn difrifol wedi digwyddiad mewn ysgol gynradd yn Wrecsam ym mis Mehefin 2010.

Roedd aelod arall o staff hefyd wedi ei diswyddo a chafodd dwy gynorthwywraig dysgu eu disgyblu.

Honnodd ei chyfreithiwr fod Mrs Ellis yn gofidio am ddiogelwch plentyn oedd yn gwrthod dychwelyd i adeilad yr ysgol o'r iard a'i bod wedi cael "cam difrifol" yn sgil penderfyniad i'w diswyddo o Ysgol Gymunedol Hafod y Wern ym Mharc Caia.

'Mor falch'

Fore Mawrth fe gytunodd hi ar setliad o swm anhysbys gyda'i chyn gyflogwr, Cyngor Wrecsam.

Fe fydd yr achos tribiwnlys nawr yn dod oi ben wedi gohiriad 28 niwrnod.

Wedi'r setliad dywedodd Mrs Ellis: "Mae wedi bod yn hynod o emosiynol ac wedi cael effaith fawr arna' i a fy nheulu. Rwy' mor falch fod y cyfan drosodd."

Dywedodd nad oedd ganddi unrhyw gynlluniau i ddychwelyd i ddysgu ar hyn o bryd ac mae'n dal i ddisgwyl clywed a fydd hi'n gorfod mynd o flaen panel y Cyngor Addysgu Cyffredinol.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol