Adfer tref: Pryder a gobaith masnachwyr Aberdâr

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Mae Sgwâr Fictoria yn un o bedair rhan o'r dref fydd yn cael eu gwella

Mae masnachwyr yn honni bod y gwaith i adfer canol dref Aberdâr yn effeithio ar eu busnesau ond maent yn ffyddiog bydd y cynllun gwerth £7.7m yn creu elw iddynt yn y dyfodol.

Yn ôl Cyngor Rhondda Cynon Taf bydd y cynllun i wella siopau a strydoedd y dref yn denu busnesau newydd a chodi balchder ymysg trigolion Aberdâr.

Ond chwe mis wedi i'r cynllun ddechrau mae masnachwyr yn dweud bod y gwaith yn rhwystro pobl rhag dod i'r dref.

Dywedodd Leanne Williams, rheolwr cwmni trefnu teithiau sydd wedi'i leoli yn Sgwâr Fictoria, fod y rhan helaeth o'r ardal o gwmpas ei busnes yn amgaeedig yn sgil y gwaith ac o ganlyniad roedd yn anodd denu cwsmeriaid.

'Nadolig anhygoel'

"Mae'r pafin wedi cael ei godi ac mae hyn wedi effeithio ar ein busnes am nad yw pobl yn gallu darllen y bargeinion rydym yn hysbysebu yn ein ffenest," meddai.

Yn ôl Robert Lapping, sy'n rhedeg siop lysiau yng nghanol y dref, mae e'n derbyn tua dau gan bunt yn llai bob dydd ers i'r gwaith ddechrau.

"Mae'r sefyllfa ar hyn o bryd yn wael am fod y ffordd ynghau ac o ganlyniad nid yw pobl yn dod i'r dref... mae'n dawel iawn," meddai.

"Mae'n rhaid inni ddal ati ac efallai y cawn ni Nadolig anhygoel eleni."

Mae'r cyngor yn derbyn bod masnach yn cael ei amharu ar hyn o bryd.

'Adfeiliedig'

Dywedodd y cynghorydd Paul Cannon, yr Aelod o'r Cabinet ar faterion Datblygu: "Rwy'n deall pryderon y masnachwyr.

"Maen nhw'n ceisio rhedeg busnesau ac mae pob ceiniog yn bwysig yn ystod yr hinsawdd economaidd sydd ohoni.

"Ond ni allwch wneud y math hwn o waith heb beri trafferth i bobl.

"Rydym wedi ceisio cydweithio gyda nhw i liniaru gymaint o broblemau â phosib.

"Roedd Aberdâr yn edrych yn hen ac yn adfeiliedig a doedd y dref ddim yn cynnig llawer i siopwyr."

Mae'r gwelliannau yn Aberdâr yn cynnwys llwybrau troed, ffyrdd, meinciau, waliau a goleuadau newydd.

Yn ôl Tim Reeves, Rheolwr Cymorth Rhanbarthol Sefydliad Prydeinig y Galon, oedd yn ymweld â siop yr elusen yn y dref, mae angen i'r dref ddenu busnesau newydd.

"Y gwir yw bydd y cynllun hwn yn gwneud lles i'r dref," meddai.

"Mae gwaith adnewyddu mewn trefi fel Pontypridd, Aberdâr a Merthyr Tudful yn mynd i ddenu pobl na fyddai fel arfer yn mynd yno," meddai.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol