Cyngor i gadw stoc dai

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, bbc
Disgrifiad o’r llun,
Yr argymhelliad yw i'r cyngor dderbyn y penderfyniad

Mae tenantiaid cyngor Sir y Fflint wedi pleidleisio i gadw'r stoc dai dan ofal yr awdurdod lleol.

Ers blynyddoedd, bu'r cyngor yn trafod a ddylid trosglwyddo 7,500 o dai i gymdeithas tai, neu geisio dod o hyd i hyd at £126 miliwn ar gyfer gwneud gwelliannau.

Penderfynwyd cynnal pleidlais, ac fe wnaeth 88% bleidleisio o blaid aros gyda'r awdurdod.

Mae argymhelliad i'r cyngor llawn dderbyn y canlyniad yn ddiweddarach y mis yma, ac mae'n dweud y bydd y trafod cyllid yn y dyfodol gyda Llywodraeth Cymru.

Roedd adroddiad yn 2007 wedi amcangyfrif y byddai'n costio £126 miliwn i ddod â stoc dai Sir y Fflint at y safon oedd yn ofynnol gan Lywodraeth Cymru.

Roedd gorchymyn i bob cyngor ddod â'r cartrefi at y safon erbyn 2012.

Mewn datganiad dywedodd y cyngor: "Gallai'r cyngor weld hwn fel pleidlais o hyder ac ymddiriedaeth ynddo fel landlord sy'n darparu tai o safon uchel a chefnogaeth i bobl leol.

"Mae ein perfformiad wedi gwella'n sylweddol dros y blynyddoedd diweddar, ac mae hynny'n amlwg yn cael ei gydnabod gan ein tenantiaid fel ein cwsmeriaid.

"Byddwn nawr yn trafod gyda Llywodraeth Cymru sut y gallwn oresgyn y diffyg cyllid, a gwireddu'r polisi o Safonau Cartrefi Cymru."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol