Llofruddiaeth: Heddlu'n holi tri llanc

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun, Er gwaetha rhai honiadau, dywedodd Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr nad oedd wedi gweithio yn un o'u hysbytai

Mae Heddlu Sir Caer yn holi tri llanc oherwydd llofruddiaeth llawfeddyg y tu allan i'w gartref.

Cafwyd hyd i gorff Anthony Owen, 68 oed, wrth ymyl ei gar y tu allan i'w gartref yn ardal lewyrchus Hale Village ger Widnes.

Cafodd yr heddlu eu galw i Ffordd Hale am 10:20pm ar Fawrth 11 ac aed â Mr Owen i Ysbyty Niwrolegol Walton gydag anafiadau difrifol i'w ben.

Bu farw yno chwe diwrnod yn ddiweddarach.

Dywedodd Heddlu Sir Caer fod tri llanc - 14, 16 ac 17 oed i gyd o Widnes - wedi cael eu harestio.

Cafodd yr heddlu eu galw gan yrrwr welodd dri llanc ar feiciau ychydig cyn iddo ddod o hyd i Mr Owen.

Dywedodd ditectifs eu bod wedi diystyru'r posibilrwydd fod Mr Owen wedi cael ei daro gan gar, a'u bod yn dal i ymchwilio i beth yn union ddigwyddodd.

Er gwaetha rhai honiadau, dywedodd Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr nad oedd wedi gweithio yn un o'u hysbytai.

Dylai unrhywun â gwybodaeth ffonio Heddlu Sir Caer, gan nodi'r cyfeirnod 973, neu all pobl ffonio Taclo'r Tacle ar 0800 555111.