BBC Cymru Fyw

Leanne Wood yn penodi llefarwyr

Published
image copyrightOther
image captionLeanne Wood: "Tîm talentog o Aelodau Cynulliad"
Mae arweinydd newydd Plaid Cymru, Leanne Wood, wedi cyhoeddi llefarwyr y blaid yn y Cynulliad.
Bydd cyn Lywydd y Cynulliad, un o'i gwrthwynebwyr yn etholiad yr arweinyddiaeth, Yr Arglwydd Elis Thomas yn llefarydd materion gwledig, pysgodfeydd a bwyd.
A bydd y cyn arweinydd, Ieuan Wyn Jones, yn gyfrifol am gyllid a materion cyfansoddiadol.
Dywedodd Ms Wood fod y tîm canlynol "yn dalentog ac ymroddgar":-
 • Arweinydd - Leanne Wood;
 • Economi ac Ynni - Alun Ffred Jones;
 • Iechyd - Elin Jones;
 • Addysg - Simon Thomas;
 • Materion Gwledig, Pysgodfeydd a Bwyd - Arglwydd Elis-Thomas;
 • Cyllid a'r Cyfansoddiad - Ieuan Wyn Jones;
 • Ewrop, Llywodraeth Leol, Cymunedau a Thrafnidiaeth - Rhodri Glyn Thomas;
 • Treftadaeth, yr Iaith Gymraeg a Chwaraeon - Bethan Jenkins;
 • Gwasanaethau Cymdeithasol, Plant a Chyfleoedd Cyfartal - Lindsay Whittle;
 • Amgylchedd, Tai ac Adfywio - Llŷr Huws Gruffydd;
 • Rheolwr Busnes a Phrif Chwip - Jocelyn Davies.
"Mae gan Blaid Cymru dîm gwych o Aelodau Cynulliad sydd wedi dangos dro ar ôl tro eu hymroddiad i Gymru a'r bobl yr ydym yn eu gwasanaethu," meddai.
"Byddwn nawr yn canolbwyntio'n gadarn ar y dyfodol - gwneud ein cymunedau yn gynaliadwy ac adeiladu economi fydd yn gallu cynnal Cymru lewyrchus."

Straeon perthnasol

 • Leanne Wood: "Mwy ymosodol' tuag at Lafur