Achub dau o wyneb clogwyn

  • Cyhoeddwyd

Cafodd dau o bobl ifanc eu hachub o wyneb clogwyn yn Rhisga ger Casnewydd nos Fercher.

Dioddefodd y ddau ohonynt anafiadau i'w coesau yn ystod y digwyddiad ger Ystad Tŷ-Sign am 5.30pm ddydd Mercher.

Cafodd aelodau o Wasanaeth Tân ac Achub De Cymru eu galw i'r digwyddiad cyn i dimau achub arbenigol o Falpas a Glyn Ebwy achub y ddau.

Aed â'r ddau i'r ysbyty mewn ambiwlans.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol