Cynllun mabwysiadu cyflymach ar droed

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun,
Yn ôl Gwenda Davies bydd y gwasanaeth mabwysiadu cenedlaethol newydd yn gweithio gydag asiantaethau eraill

Mae cynlluniau ar y gweill i gael gwasanaeth mabwysiadu cyflymach a mwy diogel yn ôl Dirprwy Weinidog Plant a Gwasanaethau Cymdeithasol Llywodraeth Cymru.

Ddydd Iau cyfarfu Gwenda Thomas â theulu yng Nghaerdydd er mwyn clywed am eu profiadau wrth fabwysiadu.

Mae gan y teulu Jones dri phlentyn, dau ohonyn nhw wedi'u mabwysiadu.

Clywodd y Dirprwy Weinidog sut y newidiodd y broses fabwysiadu eu bywydau, a hefyd bu'n siarad â chynrychiolwyr o asiantaeth fabwysiadu Cymdeithas Plant Dewi Sant.

'Nodi'r rhwystrau'

Dywedodd y Dirprwy Weinidog: "Gallwn ddysgu llawer gan deuluoedd sydd eisoes wedi ymgymryd â'r siwrnai hon.

"Dyna pam y byddwn yn comisiynu gwaith ymchwil i'r profiadau a gawsant ac yn nodi'r rhwystrau a'r rhesymau ymddangosiadol dros yr oedi yn y broses fabwysiadu.

"Gall unrhyw oedi i achos plentyn niweidio'i ragolygon i gael ei fabwysiadu, ac rydyn ni'n edrych ar bob ffordd bosib i helpu'r plentyn i setlo i lawr yn gynt gyda'r teulu sy'n ei fabwysiadu.

Yn gynharach ym mis Mawrth cyhoeddodd Llywodraeth Cymru gynigion newydd i ddiwygio gwasanaethau cymdeithasol yng Nghymru.

Mae'r cynigion, medd y llywodraeth, yn cynnwys rhoi mwy o reolaeth i bobl dros y gofal y maent yn ei dderbyn a mwy o hawl i ofyn am asesiad o'u hanghenion.

Lansiodd Ms Thomas ymgynghoriad cyhoeddus ar Fesur Gwasanaethau Cymdeithasol (Cymru), deddfwriaeth sy'n ceisio trawsnewid y ffordd o ddarparu gwasanaethau cymdeithasol yng Nghymru.

Nod y Mesur arfaethedig yw rhoi mwy o ryddid i bobl benderfynu pa wasanaethau y mae eu hangen arnynt, ac ar yr un pryd cynnig gwasanaethau cyson o ansawdd da ledled y wlad.

'Symleiddio'

Ymysg nifer o fesurau eraill fe fyddai'r ddeddfwriaeth arfaethedig yn creu gwasanaeth mabwysiadu cenedlaethol i wella canlyniadau lleoliadau plant.

Yn ôl Ms Davies fydd y gwasanaeth newydd yn gweithio gydag asiantaethau sydd eisoes yn bodoli er mwyn sicrhau nad yw'r plant yn cael eu gadael mewn gofal am un diwrnod yn fwy na'r hyn sydd raid os mai mabwysiadu sydd orau iddynt.

"Rwyf am weld diwedd ar y rhestrau aros i ddarpar fabwysiadwyr sy'n wynebu oedi sylweddol ar gyfer eu hyfforddi a'u hasesu," meddai.

"Rwyf am weld y broses baru'n gwella, lleihad ym methiant mabwysiadu yn sgil gwasanaeth cymorth cynhwysfawr, a'r broses fabwysiadu'n cael ei symleiddio.

"Y ffordd orau i sicrhau hyn yw trwy sefydlu fframwaith mabwysiadu cenedlaethol sy'n gweithredu ar sail Cymru gyfan."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol