Carcharu prifathro am ddwyn £53,000

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Roedd Andrew Wilkie wedi pledio'n euog i ddwyn £53,438 o'r ysgol

Mae prifathro o Sir y Fflint wedi cael ei garcharu am 16 mis am ddwyn mwy na £53,000 o'r ysgol.

Roedd Andrew Wilkie, Pennaeth 41 oed Ysgol Southdown ym Mwcle, yn gaeth i gamblo ac fe gyfaddefodd iddo ddwyn yr arian er mwyn gwario ar wefannau pocer.

Roedd eisoes wedi colli'r arian yr oedd wedi ei gynilo wrth gamblo.

Plediodd yn euog yn Llys y Goron Yr Wyddgrug i ddwyn yr arian drwy sieciau a throsglwyddiadau arian rhwng mis Mawrth a mis Hydref 2011.

Daeth yr awdurdodau i wybod am y troseddau wedi i rywun dienw gysylltu â Chyngor Sir y Fflint.

Roedd yr erlynydd Matthew Ellis wedi dweud mewn gwrandawiad blaenorol fod yr awdurdod wedi derbyn dau lythyr dienw yn eu hannog i ymchwilio i gamddefnydd arian yn yr ysgol.

Archwiliad

Ar Hydref 18 y llynedd dywedodd y cyngor wrth yr ysgol y byddai'n rhaid cynnal archwiliad brys i gyllid yr ysgol oherwydd gweithredoedd Wilkie.

Pan ddaeth y mater i'r amlwg fe gliriodd ei ddesg yn yr ysgol a mynd adref, gan ddweud wrth ei wraig ei fod wedi dwyn £53,438 o'r ysgol a'u bod yn wynebu trychineb ariannol.

Yn ddiweddarach, fe gyfaddefodd wrth y llywodraethwyr yr hyn yr oedd wedi ei wneud.

Yn yr achos gwreiddiol, dywedodd ynadon nad oedd ganddyn nhw'r grym i'w ddedfrydu oherwydd maint y lladrad a chafodd yr achos ei drosglwyddo i Lys y Goron.

Wrth ei ddedfrydu ddydd Iau, dywedodd y Barnwr Merfyn Hughes QC: "Yr hyn sy'n gwaethygu'r drosedd yw eich bod mewn sefyllfa o ymddiriedaeth uchel o ystyried eich rôl fel prifathro.

"Mae'r arian ddylai fod wedi cael ei ddefnyddio er budd y disgyblion wedi cael ei golli ac mae 'na effaith ar staff a disgyblion yr ysgol."

Bydd ymchwiliad arbenigol yn cael ei gynnal o dan y Ddeddf Atafael Enillion Troseddol.