Bws newydd i hybu siopa yn Wrecsam

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Yn ôl y cyngor bydd bws "Siopa 101" yn ei gwneud yn llawer haws symud o gwmpas ardaloedd siopa Wrecsam

Mae Cyngor Wrecsam wedi lansio bws newydd yn dilyn galwadau gan fasnachwyr am fwy o fysys i gludo siopwyr i brif strydoedd y dref.

Bydd gwasanaeth bws newydd canol tref Wrecsam yn dechrau ddydd Lun ac yn cael ei dreialu tan fis Rhagfyr.

Yn ôl y cyngor bydd bws "Siopa 101" yn ei gwneud yn llawer haws symud o gwmpas ardaloedd siopa Wrecsam yn enwedig i'r rhai sydd â phroblemau symudedd.

Bydd yn stopio ym mhob un o'r safleoedd bws arferol a bydd yn gweithredu fel gwasanaeth "galw a mynd ar y bws" yn y rhannau hynny o'r dref sydd wedi'u neilltuo i gerddwyr, lle bydd ei gyflymder yn cael ei gyfyngu i 5 m.y.a.

'Parcio am ddim'

Dywedodd y Cyng. David Bithell, yr Aelod Arweiniol dros yr Amgylchedd a Thrafnidiaeth: "Mae gwasanaeth bws peilot Siopa 101 yn cael ei gyflwyno mewn ymateb uniongyrchol i geisiadau am ddod â bysiau'n ôl i'r Stryd Fawr.

"Rydym hefyd wedi darparu lle parcio am ddim mewn dau o'n meysydd parcio o 12 hanner dydd ymlaen a gobeithiwn y bydd pobl yn manteisio ar y gwasanaeth newydd hwn a'r parcio am ddim i weld mwy o'r hyn sydd gan Wrecsam i'w gynnig i siopwyr."

Bydd bws "Siopa 101" yn teithio bob hanner awr o Orsaf Drenau Gyffredinol Wrecsam i orsaf fysiau Stryd y Brenin, Stryd yr Hôb, Stryd Fawr, Dôl yr Eryrod, Stryd y Farchnad, Sgwâr y Frenhines ac yn dychwelyd heibio'r orsaf fysiau i'r orsaf drenau.

Y prisiau fydd 70c am docyn sengl neu docyn diwrnod am £1.00 a bydd yr holl gonsesiynau arferol mewn grym.

Bydd y gwasanaeth yn rhedeg rhwng 9.15am a 2.45pm o ddydd Llun i ddydd Gwener a rhwng 9.15am a 3.15pm ar ddydd Sadwrn.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol