Torri cebl: Dau yn ysbyty

Cyhoeddwyd

Mae'r awdurdodau'n ymchwilio am fod dau weithiwr yn diodde o losgiadau wedi damwain brynhawn Iau.

Cafodd yr heddlu eu galw i Chester Road West, Shotton, Sir y Fflint, am 3.34pm.

Aed â dau weithiwr i'r ysbyty oherwydd llosgiadau wedi iddyn nhw dorri cebl. Chafodd neb arall ei anafu.

Roedd 950 o dai a busnesau heb drydan am gyfnod.

Cafodd y brif-ffordd ei chau am gyfnod a thraffig ei ddargyfeirio wrth i Scottish Power sicrhau bod y safle'n ddiogel.

Mae'r Gweithgor Iechyd a Diogelwch wedi cael gwybod.