Cyngor yn cefnogi annibyniaeth prifysgol

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun, Mae'r brifysgol yn gwrthwynebu cynllun i'w chyfuno â Phrifysgol Cymru, Casnewydd a Phrifysgol Morgannwg

Mae cynghorwyr wedi cefnogi ymgyrch gan Brifysgol Fetropolitan Caerdydd i gadw ei hannibyniaeth yn wyneb cynllun i'w chyfuno â dwy brifysgol arall.

Cymeradwyodd aelodau gweithredol Cyngor Caerdydd gynnig gan arweinydd y cyngor, Rodney Berman, i gydnabod "hunaniaeth arbennig" y brifysgol.

Mae'r brifysgol yn gwrthwynebu cynllun i'w chyfuno â Phrifysgol Cymru, Casnewydd a Phrifysgol Morgannwg.

Daw'r cynnig yn dilyn arolygiad gan Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru.

Cefnogaeth

Ym mis Chwefror rhybuddiodd Barbara Wilding, Cadeirydd Llywodraethwyr Prifysgol Fetropolitan Caerdydd y gallai'r Brifysgol gymryd camau cyfreithiol pe bae hi'n gorfod cyfuno â'r prifysgolion eraill.

Dywedodd Ms Wilding nad oedd wedi gweld unrhyw dystiolaeth fod angen cyfuno'r brifysgol â phrifysgolion Morgannwg a Chasnewydd.

Mae'r Gweinidog Addysg, Leighton Andrews, wedi dweud y byddai cyfuno'r tri sefydliad yn creu un o'r cyrff addysg uwch cryfaf yn y Deyrnas Unedig.