Gostyngiad yn nifer achosion TB

Ward ysbyty Image copyright Not Specified
Image caption Bu gostyngiad yn nifer achosion TB yng Nghymru

Bu gostyngiad yn nifer achosion y diciâu yng Nghymru o 12% rhwng 2010-2011.

Mae'r tuedd yn groes i'r hyn sydd wedi ei gofnodi ar gyfer y Deyrnas Unedig, lle bu cynnydd o 5% i 9,042.

Yng Nghymru gostyngodd y nifer o 150 i 132.

Cafodd y ffigyrau eu cyhoeddi gan Asiantaeth Diogelu Iechyd ar drothwy Diwrnod TB y Byd.

Mae TB yn cael ei achosi gan facteria ac yn cael ei drosglwyddo wrth i berson disian neu beswch.

Dywedodd yr Athro Ibrahim Abubakar, pennaeth adran TB (ADI) y dylai'r data diweddara gael ei drin yn ofalus oherwydd bod y niferoedd yn debygol o newid.

Byddai hyn yn digwydd oherwydd bod rhai achosion heb ddod i'r amlwg eto, yn ôl yr Athro Abubakar

Straeon perthnasol

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.