BBC Cymru Fyw

Beachy Head: Heddlu'n ymchwilio

Published
image copyright(C) British Broadcasting Corporation
image captionFe gafodd corff menyw 81 oed o Gaerdydd ei ddarganfod ger corff y dyn ar waelod clogwyn Beachy Head
Mae Heddlu'r De wedi cadarnhau bod dyn o Gaerdydd a gafodd ei ddarganfod yn farw yn Sussex wedi cael ei arestio ar amheuaeth o gael delweddau anweddus yn ei feddiant.
Fe gafodd corff menyw 81 oed o Gaerdydd ei ddarganfod ger corff y dyn 58 oed ar waelod clogwyn Beachy Head ddydd Mercher.
Nid yw eu henwau wedi'u cyhoeddi hyd yn hyn.
Dywedodd Heddlu De Cymru fod y dyn wedi'i arestio ddydd Llun diwethaf.

Apelio am wybodaeth

Mae Heddlu Sussex yn credu bod y dyn a'r fenyw wedi aros yn yr ardal honno nos Fawrth.
Cyrhaeddodd y ddau Beachy Head mewn car Vauxhall Vectra du tua 8:30 fore Mercher a chafodd y car ei ddarganfod mewn maes parcio uwchben y clogwyni.
Cafwyd hyd i gorff y dyn tua 11.15 fore Mercher gan Wylwyr y Glannau a daethpwyd o hyd i gorff y fenyw oedrannus wrth baratoi i gasglu corff y dyn.
Mae Heddlu De Cymru wedi datgan bod dyn 58 oed wedi cael ei arestio ar amheuaeth o gael delweddau anweddus yn ei feddiant ddydd Llun Mawrth 19.
"Cafodd ei ryddhau ar fechnïaeth wrth i ymchwiliadau parhau," meddai llefarydd ar ran y llu," meddai'r heddlu.
"Rydyn ni wedi dwyn y mater i sylw Comisiwn Cwynion Annibynnol yr Heddlu."
Mae Heddlu Sussex yn apelio am wybodaeth ynglŷn ag unrhyw un a welodd y dyn a'r fenyw cyn iddyn nhw farw.
Dylai unrhyw un â gwybodaeth gysylltu â Heddlu Sussex ar 101.

Straeon perthnasol

  • Dau gorff ar waelod clogwyn