Gillan: 'rhaid gwrthsefyll ymdrechion i chwalu'r DU'

Gan John Stevenson
Gohebydd Gwleidyddol

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd Cheryl Gillan fod rhaid gwrthsefyll ymdrechion i chwalu'r Deyrnas Gyfunol

Mae 'na groeso i aelodau Plaid Cymru sydd wedi eu dadrithio gan ogwydd y Blaid tua'r chwith i ymuno a'r gorlan Geidwadol.

Dyna oedd neges arweinydd y grŵp Ceidwadol yn y Cynulliad Andrew RT Davies mewn rali yn Llanelwy ddydd Sul.

Roedd yn apêl uniongyrchol.

"Os ydach chi'n wladgarwr ac yn ymfalchïo yn eich cymuned, eich iaith, eich treftadaeth a diwylliant Cymreig mae Ceidwadwyr Cymru a chithau o'r un farn, " meddai Andrew RT Davies.

Rali

Tra bo Ceidwadwyr yr Alban yn cynnal eu cynhadledd wanwyn nhw yn Troon dros y penwythnos penderfynodd Ceidwadwyr Cymru, sef yr ail blaid fwyaf yn y Cynulliad Cenedlaethol i ganslo eu cynhadledd wanwyn nhw rhai wythnosau yn ôl.

Hynny yn ôl pob son oherwydd y gost o drefnu'r fath ddigwyddiad.

Ond oherwydd pwysau gan aelodau'r Blaid, bu'n rhaid trefnu rali un dydd.

Felly rali cyn etholiadau mis Mai oedd yn Llanelwy.

Neb llai na David Cameron oedd y prif siaradwr yn Troon.

Yng Nghymru, yr Ysgrifennydd Gwladol, Cheryl Gillan, fu'n ceisio denu'r penawdau.

Mynnodd fod yn rhaid i Geidwadwyr Cymru ennill seddau a chipio grym ar Gynghorau megis Conwy.

Ond y neges graidd oedd bod yn rhaid gwrthsefyll ymdrechion i chwalu'r Deyrnas Gyfunol ac felly'r Ceidwadwyr ydi Plaid yr Undeb.

Refferendwm lleol

O ran arweinydd y Ceidwadwyr yn y Cynulliad, sef Andrew RT Davies mae'n rhaid pwysleisio lle datganoli medda fo ym mywyd y dinesydd yng Nghymru.

Cafodd y diweddar Brynle Williams deyrnged dwym galon ac addewid y byddai'r grŵp Cymreig yn parhau i arddel y gwerthoedd oedd o bwys iddo fo.

Fe fydd y Ceidwadwyr er enghraifft yn mynnu bod polisïau yn fwy effeithiol o gael eu saernïo gan y bobl fydd yn cael eu heffeithio gan y polisïau hynny.

Fe fydd yna addewid y bydd Llywodraeth Geidwadol ym Mae Caerdydd yn rhoi mwy o lais i athrawon a nyrsys ac yn cynnig refferendwm lleol os yw cyngor am godi'r dreth dros dri a hanner y cant.

Y Lleol yw calon gwleidyddiaeth yn ôl un sylwebydd Americanaidd.

Dyna fydd pwyslais y Ceidwadwyr wrth i fis Mai agosáu.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol