BBC Cymru Fyw

Clwb rygbi: 'Cyfle ola' i dalu dyledion

Published
Mae'r Uchel Lys wedi rhoi llai na dau fis i Glwb Rygbi Castell-nedd dalu eu dyledion treth neu wynebu cael eu dirwyn i ben.
Penderfynodd y llys roi "cyfle ola" i'r clwb ar ôl i Gyllid a Thollau Ei Mawrhydi ddwyn achos yn eu herbyn.
Bydd y clwb yn y llys ar Fai 21 ond dywedodd y Cofrestrydd Nichols mai hwn fydd y gwrandawiad terfynol.
Felly mae'n annhebyg y bydd cais y clwb i ohirio'r achos yn cael ei ganiatáu.
Os nad yw'r clwb yn gallu talu dyledion erbyn hynny, mae'n debyg y bydd yn cael ei ddirwyn i ben a'r clwb yn cael ei roi yn nwylo'r Derbynnydd Swyddogol.
Ei waith wedyn fydd sicrhau bod dyledion yn cael eu talu drwy werthu asedau.
Cyflwyno
Mae Castell-nedd yn ail yn Uwchgynghrair Rygbi Cymru.
Yn gynharach yn y mis yn yr Uchel Lys gwrthodwyd gorchymyn i ddirwyn Clwb Pêl-droed Castell-nedd.
Ond mae ail gais wedi ei gyflwyno yn erbyn y clwb a bydd yr achos ar Fai 14.
Ar hyn o bryd mae'r clwb yn drydydd yn Uwchgynghrair Cymru.

Straeon perthnasol

  • Bangor 1-3 Y Seintiau Newydd