Clwb rygbi: 'Cyfle ola' i dalu dyledion

  • Cyhoeddwyd

Mae'r Uchel Lys wedi rhoi llai na dau fis i Glwb Rygbi Castell-nedd dalu eu dyledion treth neu wynebu cael eu dirwyn i ben.

Penderfynodd y llys roi "cyfle ola" i'r clwb ar ôl i Gyllid a Thollau Ei Mawrhydi ddwyn achos yn eu herbyn.

Bydd y clwb yn y llys ar Fai 21 ond dywedodd y Cofrestrydd Nichols mai hwn fydd y gwrandawiad terfynol.

Felly mae'n annhebyg y bydd cais y clwb i ohirio'r achos yn cael ei ganiatáu.

Os nad yw'r clwb yn gallu talu dyledion erbyn hynny, mae'n debyg y bydd yn cael ei ddirwyn i ben a'r clwb yn cael ei roi yn nwylo'r Derbynnydd Swyddogol.

Ei waith wedyn fydd sicrhau bod dyledion yn cael eu talu drwy werthu asedau.

Cyflwyno

Mae Castell-nedd yn ail yn Uwchgynghrair Rygbi Cymru.

Yn gynharach yn y mis yn yr Uchel Lys gwrthodwyd gorchymyn i ddirwyn Clwb Pêl-droed Castell-nedd.

Ond mae ail gais wedi ei gyflwyno yn erbyn y clwb a bydd yr achos ar Fai 14.

Ar hyn o bryd mae'r clwb yn drydydd yn Uwchgynghrair Cymru.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol