Mwy o danau gwair

Cyhoeddwyd

Mae diffoddwyr wedi cael eu galw oherwydd mwy o danau gwair yng Nghymru.

Yn y gogledd roedd tanau yn Nolgarrog, Conwy, a Phwlheli a'r Bermo yng Ngwynedd.

Yn y cyfamser, cafodd criwiau eu galw oherwydd tanau yng Nghoedwig y Clun, Abertawe, Castell-nedd, Alltyrynn yng Nghasnewydd a'r Rhisga.

Dros y penwythnos derbyniodd Gwasanaeth Tân y De 100 o alwadau.

Cafodd Gwasanaeth Tân ac Achub y canolbarth a'r gorllewin eu galw ddwywaith oherwydd tanau ar Fynydd y Foel yng Nghwmafan ger Port Talbot brynhawn Sul.

Yn y gogledd roedd tanau ar Fynydd Bangor ac ym Mhorthmadog yng Ngwynedd.

Dros y penwythnos cyrhaeddodd y tymheredd 21.7C (71F) ym Mhorthmadog a 21.2C (70F) yn Aberystwyth.

Mae disgwyl i'r tywydd braf bara yr wythnos hon.

Straeon perthnasol