Cefnogaeth cwmni Magnox i Eisteddfod yr Urdd

  • Cyhoeddwyd
UrddFfynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Un o'r cwmniau fydd yn rhoi cefngoaeth ariannol i'r Eisteddfod eleni yw Magnox

Un o gwmnïau mwya'r gogledd fydd yn noddi pafiliwn llenyddiaeth a dysgwyr Cymraeg yn Eisteddfod yr Urdd yn Eryri eleni.

Cyhoeddodd Urdd Gobaith Cymru bod Magnox Cyf, Contractwr Rheoli a Gweithredu safleoedd Niwclear Trawsfynydd a'r Wylfa yn un o brif bartneriaid Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd 2012.

Fe fydd yr ŵyl yn cael ei chynnal ar dir Coleg Glynllifon rhwng Mehefin 4-9 eleni.

Bydd Magnox yn noddi holl ddigwyddiadau dydd Mawrth yr Eisteddfod hefyd.

Mae'r pafiliwn, Y Cwtsh Cymraeg, yn ganolbwynt i ddigwyddiadau llenyddol ac ieithyddol.

Fe fydd 'na amserlen lawn o weithdai, sesiynau cwestiwn ac ateb gyda rhai o awduron mwyaf blaenllaw Cymru a sgwadiau 'sgwennu wedi eu hanelu at blant a phobl ifanc o bob oed yno.

Cefnogaeth

"Mae'r Cwtsh Cymraeg yn weddol newydd i'r Maes ond mae eisoes wedi cael enw da am fod yn lle sy'n darparu rhaglen lawn, wahanol ac yn bwysicach na dim hwyliog i ddenu plant a phobl ifanc," meddai Aled Siôn, Cyfarwyddwr Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd.

"Bydd cefnogaeth Magnox yn ein galluogi i fanteisio ar y llwyddiant diweddar a darparu platfform ehangach hyd yn oed i blant a phobl ifanc gael cyfarfod a chael eu hysbrydoli gan rai o awduron a beirdd mwyaf blaenllaw Cymru.

"Mae nawdd a chefnogaeth gan gwmnïau a sefydliadau lleol yn rhan annatod o lwyddiant Eisteddfod yr Urdd."

Dywedodd fod eu cefnogaeth yn fodd i'r Urdd gynnig ystod eang o gyfleoedd i blant a phobl ifanc lleol gael cymryd rhan a chymryd mantais o'r ŵyl er mwyn magu sgiliau newydd.

"Yn syml iawn ni fyddai'r Eisteddfod yn gallu cynnig hanner y cyfleoedd gwych yma heb eu cymorth parod ac rydym yn ddiolchgar iawn i Magnox am eu nawdd," ychwanegodd.

Dywedodd Dave Wilson, Cyfarwyddwr safle Trawsfynydd, bod y bartneriaeth rhwng Eisteddfod yr Urdd a Magnox yn adeiladu ar hanes hir y cwmni yng Ngogledd Cymru o gefnogi cymunedau a helpu pobl leol ddysgu sgiliau a manteisio ar gyfleoedd newydd.

"Mae'r arian nawdd i gefnogi'r Eisteddfod wedi dod o gynllun sosio-economaidd newydd Magnox sydd yn cael ei ariannu a'i gefnogi gan yr Awdurdod Dadgomisynu Niwclear ac EnergySolutions mewn partneriaeth â Magnox Cyfyngedig.

"Mae Eisteddfod yr Urdd yn blatfform i blant a phobl ifanc dyfu mewn hyder yn ogystal ag ennill sgiliau newydd ac rydym yn falch iawn o fod yn rhan o ddigwyddiad cymunedol mor gyffrous."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol