Mwy o fanylion am fuddsoddiad £40m i helpu busnesau bach a chanolig

Mae mwy o fanylion wedi cael eu cyhoeddi am y gronfa buddsoddi gwerth £40 miliwn sydd i helpu busnesau bach a chanolig.

Cafodd y cynllun ei lansio gan y Gweinidog Busnes Edwina Hart ym mis Hydref 2011.

Mae Llywodraeth Cymru yn gobeithio y bydd y gronfa yn creu hyd at 4,000 o swyddi.

O ddydd Mercher ymlaen mae busnesau yn gallu gwneud cais am arian o'r gronfa.

Gobaith y llywodraeth y bydd 50% yn fwy o fusnesau bach a chanolig yn gwneud cais.

Mae Cyllid Cymru'n gwneud buddsoddiadau masnachol, mewn busnesau bach a chanolig eu maint sy'n cyflogi hyd at 250 o bobl ac sydd â throsiant blynyddol heb fod yn fwy na €50 miliwn.

Fe fydd rhaid i'r cwmniau fod wedi eu lleoli yng Nghymru.

Wrth ymgeisio, mae angen cynllun busnes sy'n dangos achos busnes cryf dros fuddsoddiad.

Straeon perthnasol

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.