BBC Cymru Fyw

Mwy o fanylion am fuddsoddiad £40m i helpu busnesau bach a chanolig

Published
Mae mwy o fanylion wedi cael eu cyhoeddi am y gronfa buddsoddi gwerth £40 miliwn sydd i helpu busnesau bach a chanolig.
Cafodd y cynllun ei lansio gan y Gweinidog Busnes Edwina Hart ym mis Hydref 2011.
Mae Llywodraeth Cymru yn gobeithio y bydd y gronfa yn creu hyd at 4,000 o swyddi.
O ddydd Mercher ymlaen mae busnesau yn gallu gwneud cais am arian o'r gronfa.
Gobaith y llywodraeth y bydd 50% yn fwy o fusnesau bach a chanolig yn gwneud cais.
Mae Cyllid Cymru'n gwneud buddsoddiadau masnachol, mewn busnesau bach a chanolig eu maint sy'n cyflogi hyd at 250 o bobl ac sydd â throsiant blynyddol heb fod yn fwy na €50 miliwn.
Fe fydd rhaid i'r cwmniau fod wedi eu lleoli yng Nghymru.
Wrth ymgeisio, mae angen cynllun busnes sy'n dangos achos busnes cryf dros fuddsoddiad.

Straeon perthnasol

  • Gweinidog: 'Angen brand ar Gymru'