Arestio ar ôl damwain ffordd yng nghanol Caerdydd

Roedd y digwyddiad gerllaw'r orsaf ganolog ar bont Stryd Wood tua 7:00pm. Image copyright BBC news grab
Image caption Roedd y digwyddiad gerllaw'r orsaf ganolog ar bont Stryd Wood tua 7:00pm.

Mae gyrrwr tacsi wedi cael ei arestio ar ôl damwain ffordd yng nghanol Caerdydd.

Credir bod hyd at saith o bobl wedi eu hanafu yn y digwyddiad nos Lun.

Yn ôl yr heddlu, mae gan rai o'r bobl anafiadau difrifol wedi'r digwyddiad gerllaw Gorsaf Ganolog Caerdydd ar bont Stryd Wood tua 7pm.

Ychwanegodd yr heddlu nad yw eu bywydau yn y fantol.

Cafodd y bont ger Stadiwm y Mileniwm ei chau i draffig nos Lun wrth i'r heddlu gynnal ymchwiliad.

Roedd modd i gerddwyr basio heibio.

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.