Dathlu ddwywaith yn Llanerchaeron

Llanerchraeon Image copyright Not Specified
Image caption Cynlluniwyd y tŷ gan y pensaer John Nash yn y 18fed ganrif

Mae un o dai'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn dathlu 10 mlynedd wedi ei adnewyddiad ac ail-agor i'r cyhoedd.

Mae ystâd Llanerchaeron ger Ciliau Aeron, yn agos i Aberaeron yng Ngheredigion.

Yn ogystal mae aelod o staff a weithiodd i'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol am 31 mlynedd wedi derbyn MBE fel cydnabyddiaeth o'i gwaith yn codi arian i'r ymddiriedolaeth.

Adeiladwyd tŷ Llanerchaeron yn y 1790au a chafodd ei gynllunio gan y pensaer John Nash.

Cafodd ei gomisiynu gan Cyrnol William Lewis a bu'r ystâd yn yr un teulu am 10 genhedlaeth.

Pan fu farw perchennog olaf yr ystâd, John Powell Ponsonby Lewes, ym 1989, gadawyd Llanerchaeron i'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol.

Erbyn hyn roedd y tŷ a'r gerddi mewn cyflwr gwael.

Wedi prosiect i'w adfer a gostiodd £4 miliwn, agorodd i'r cyhoedd yn 2002.

Image copyright Not Specified
Image caption Mae gardd â wal o'i chwmpas yn ran o ystâd Llanerchaeron

Bu Carol Greenstock yn aelod o staff yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol am 31 mlynedd nes iddi ymddeol llynedd a gweithiodd ar nifer o brosiectau i godi arian i'r ymddiriedolaeth.

Un o'r prosiectau mwyaf iddi weithio arno oedd codi arian ar gyfer Llanerchaeron a chofiodd sut oedd yn teimlo pan ail-agorodd yr ystâd.

"Roeddwn wrth fy modd," meddai.

"Yn ystod y dathliad heddiw cawsom weld lluniau o'r tŷ a'r gerddi cyn yr holl waith ac roeddech yn sylweddoli faint o waith sydd wedi digwydd.

"Roeddwn i'n teimlo'n falch iawn fy mod wedi gallu helpu."

Derbyniodd Llanerchaeron 38,000 o ymwelwyr yn ystod 2011.

"Mae'n atyniad poblogaidd iawn," dywedodd Ms Greenstock.

Dywedodd fod pobl wedi dod o dros Gymru i gyd i rannu'r dathliadau wrth iddi dderbyn yr MBE heddiw.

"Teimlais fel petai byddai fy nghalon yn byrstio gyda balchder," meddai.

"Dwi'n hoff iawn o'r tŷ a'r gerddi."

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.