Ysgol o Bontypridd i arwain gorymdaith yng ngolau cannwyll

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd canhwyllau eu goleuo i nodi'r Awr Ddaear gan y disgyblion

Ysgol o Rhondda Cynon Taf yn arwain taith gerdded yng ngolau cannwyll drwy Bontypridd fel rhan o Awr Ddaear mudiad Cronfa Bywyd Gwyllt y Byd (WWF).

Disgyblion Ysgol Gynradd Gymraeg Evan James oedd yn arwain yr Awr Ddaear drwy'r DU ddydd Sadwrn ar ôl ennill cystadleuaeth gyda'r WWF.

Roedd disgyblion Ysgol Evan James wedi gwahodd disgyblion ysgolion eraill i ymuno â nhw yn yr orymdaith wedi iddyn nhw ddiffodd y golau yn y dref.

Roedd adeiladu eiconig ar draws y DU fel Castell Caerdydd a San Steffan yn dilyn esiampl Ysgol Evan James ac yn diffodd y golau ddydd Sadwrn.

Fe wnaeth yr ysgol gystadlu mewn cystadleuaeth ysgrifennu stori fer gyda WWF a phrif bartneriaid Awr Ddaear 2012, More Than.

Dyfodol disglair

Roedd yn cynnig cyfle i gymunedau arwain y broses o ddiffodd golau ac ennill £1,000 o grant tuag at drefnu digwyddiad arbennig ar y noson.

Mae cannoedd ar filoedd o bobl drwy'r byd yn cymryd rhan yn y digwyddiad i godi ymwybyddiaeth am ddyfodol disglair i'r blaned.

Y llynedd fe wnaeth 138 o wledydd gymryd rhan ac mae WWF yn gobeithio y bydd mwy yn rhan o'r digwyddiad eleni.

Mae Cyngor Rhondda Cynon Taf yn hynod falch o lwyddiant yr ysgol.

Mae Ysgol Evan James wedi bod yn ymgymryd â gweithgareddau amgylcheddol.

Maen nhw wedi trawsnewid iard yr ysgol i ddefnyddio deunyddiau ailgylchu fel cewyll pren a theiars rwber, codi tŷ-gwydr o boteli plastig a chompost o wastraff bwyd.

"Mae ennill y gystadleuaeth yma yn wych," meddai pennaeth yr ysgol Moira Greaney.

Creadigrwydd

"Rydym yn falch iawn o'r gwaith sy'n cael ei wneud yma bob dydd i addysgu'r plant am bwysigrwydd cymryd gofal o'n planed.

"Rydym yn gobeithio gallu bod yn ysbrydoliaeth i eraill yn ein cymuned leol ac ar draws y DU."

Dywedodd bod y staff a'r disgyblion yn edrych ymlaen at ddod a'r dref at ei gilydd i ddathlu yn ystod yr orymdaith yng ngolau cannwyll.

Ychwanegodd Pennaeth WWF Cymru, Anne Meikle, bod cais Ysgol Evan James wedi bod yn wych.

"Roeddem yn hynod o falch o'r creadigrwydd sy'n cael ei ddangos gan yr ysgol.

"Mae'r Awr Ddaear yn ymwneud â dod a'r gymuned at ei gilydd i ddathlu'r byd a dyhead cymunedau lleol am ddyfodol llachar.

"Mae Ysgol Evan James yn wych i arwain y diffodd golau yma ddydd Sadwrn."

Roedd yr Awr Ddaear yn dechrau am 8.30pm nos Sadwrn Mawrth 31.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol