Cyflog rhanbarthol: Pleidiau'n uno

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Not Specified
Disgrifiad o’r llun,
Mae George Osborne wedi awgrymu y gellid cyflwyno cyflogau rhanbarthol yn y DVLA

Mae'r Ceidwadwyr a'r Democratiaid Rhyddfrydol yn y Cynulliad wedi uno i wrthwynebu cyflwyno cyflogau rhanbarthol yng Nghymru.

Daw hyn er i'w pleidiau yn San Steffan gynnwys cynlluniau i wneud hynny yn y gyllideb yr wythnos ddiwethaf.

Dywedodd llefarydd cyllid y Ceidwadwyr yng Nghymru y gallai cyflogau rhanbarthol osod miloedd o weithwyr y sector cyhoeddus ar draws y DU o dan anfantais.

Mae llywodraeth y DU yn credu bod cytundebau cyflog cenedlaethol yn niweidio galu'r sector preifat i recriwtio mewn ardaloedd lle mae costau byw yn is.

Wrth siarad mewn dadl gan Blaid Cymru yn condemnio'r newid, dywedodd Paul Davies, llefarydd Ceidwadwyr Cymru ar gyllid, bod gan ei blaid yn y Cynulliad "drafferthion mawr am sustem o gyflogau rhanbarthol".

"Fel grŵp," meddai, "nid ydym wedi gweld unryw dystiolaeth o gwbl o fudd cyflwyno sustem o gyflogau rhanbarthol yn y DU, a dyna pam yr ydym yn ei gwneud yn glir ein bod yn erbyn defnyddio sustem gyflogau rhanbarthol."

Rhybuddiodd am "effaith negyddol iawn" ar gyflogau gweithwyr y sector cyhoeddus.

Roedd Democratiaid Rhyddfrydol Cymru eisoes wedi dweud eu bod yn erbyn unrhyw symudiad tuag at gyflogau rhanbarthol, ac fe bwysleisiodd eu llefarydd ar gyllid, Peter Black, hynny yn ystod y ddadl.

Yn y gyllideb yr wythnos ddiwethaf, dywedodd y Canghellor, George Osborne, y bydd rhai o adrannau ac asiantaethau'r llywodraeth, gan gynnwys yr Adran Gwaith a Phensiynau a'r DVLA, yn cael y dewis o gyflwyno cytundebau cyflog rhanbarthol o fis Ebrill.

Mae'r ddau yn gyflogwyr sylweddol yng Nghymru, ond does yr un o'r ddau wedi cyhoeddi cynllun i symud tuag at strwythur cyflog rhanbarthol.

Mae rhai ystadegau yn awgrymu bod bwlch o hyd at 18% rhwng cyflogau'r sectorau preifat a chyhoeddus yng Nghymru.

'Neges gryf'

Dywedodd Plaid Cymru eu bod am weld cyflogau'r sector cyhoeddus yng Ngymru yn cael eu datganoli.

Ond yn ystod y ddadl fe gawson nhw'u herio gan gwestiynau am sut bod hyn yn gydnaws â gwrthwynebu cyflogau rhanbarthol, ond mynnodd eu harweinydd Leanne Wood mai mater o gamgyfleu oedd hynny.

Dywedodd llefarydd economaidd Plaid Cymru, Alun Ffred Jones, bod safiad y Ceidwadwyr a'r Democratiaid Rhyddfrydol yn chwerthinllyd, gan ddwued:

"Wrth wrando ar y siaradwyr heddiw o'r Ceidwadwyr a'r Democratiaid Rhyddfrydol, mae'n anodd credu bod un yn perthyn i'r un blaid â George Osborne a'r llall mewn clymblaid gydag ef yn Llundain."

Ymatebodd arweinydd y grŵp Ceidwadol yn y Cynulliad, Andrew RT Davies: "Datganoli yw peth felly, aeddfedrwydd yw peth felly a'r gallu i lunio polisi."

Ategodd y Gweinidog Cyllid, Jane Hutt, wrthwynebiad Llywodraeth Cymru i gyflwyno cyflogau rhanbarthol a dywedodd ei bod yn falch y byddai'r ddadl yn gyrru "neges gryf ar draws y siambr o'r gwrthwynebiad i gyflogau rhanbarthol".

Mae gweinidogion ym Mae Caerdydd wedi gofyn i'r prif economegydd i wneud dadansoddiad o'r effaith y gallai cyflogau rhanbrthol ei gael ar economi Cymru.

Cafodd cynnig Plaid Cymru yn disgrifio cynlluniau llywodraeth y DU am gyflogau rhanbarthol fel "anghyfiawn a niweidiol" ei basio o 36 i 17. Fe bleidleisiodd y Ceidwadwyr a'r Democratiaid Rhyddfrydol yn erbyn am eu bod yn dweud nad oes cynlluniau i'r fath wedi eu cyflwyno.

Straeon perthnasol