Nifer y drudwyod yn gostwng yng ngerddi Cymru

  • Cyhoeddwyd
DrudwyFfynhonnell y llun, Ray Kennedy/RSPB
Disgrifiad o’r llun,
Roedd ffigyrau drudwyod ar eu hisaf erioed yng Nghymru eleni

Yn ôl arolwg mae'r nifer y drudwyod ymfudol ar ei isaf yng Nghymru mewn 30 mlynedd.

Roedd bron i 30,000 o bobl yng Nghymru wedi cymryd rhan yn arolwg blynyddol yr RSPB, Big Garden Birdwatch, ym mis Ionawr.

Pob blwyddyn mae miloedd o bobl yn cyfri'r adar sydd yn ymweld â'u gerddi ac yn cofnodi'r canlyniadau ar gyfer yr RSPB.

Mae nifer y drudwyod preswyl hefyd wedi bod yn gostwng am yr 16 mlynedd diwethaf ac wedi lleihau dros 60% yn ystod yr un cyfnod.

Yn yr arolwg cyntaf yn 1979, y nifer cyfartalog o ddrudwyod i'w gweld mewn gerddi yng Nghymru oedd 15.

Eleni dim ond pedwar oedd i'w gweld, ar gyfartaledd.

Roedd drudwyod i'w gweld mewn llai na hanner o erddi Cymru.

'Dal i ostwng'

Dywedodd Uwch Wyddonydd Cadwraeth yr RSPB, Ian Johnstone: "Er eu bod yn adar mor gyfarwydd, a dal i'w gweld yn eang, mae nifer drudwyod wedi bod yn cwympo'n gyson ers 1979.

"Rydym wedi bod yn monitro'r dirywiad ac yn annog pobl i helpu drudwyod.

"Ond byddwn hefyd yn cynnal ymchwil wyddonol i'r union resymau dros y dirywiad.

"Byddai'n drasiedi petai'r niferoedd yn parhau i ostwng a byddwn yn gwneud popeth y gallwn er mwyn atal hyn rhag digwydd."

Yn ogystal ag ymddangos yng ngerddi pobl mae drudwyod hefyd yn enwog am y sioe awyr maen nhw'n ei greu yn y gaeaf wrth iddyn nhw gasglu mewn grwpiau a hedfan mewn patrymau cyn clwydo am y noson.

Roedd newyddion da i adar eraill yn arolwg yr RSPB eleni.

Mae nifer y titw tomos las wedi codi 87% ers yr arolwg cyntaf ac mae nifer y peneurynod hefyd wedi bod yn codi'n gyson.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol