Etholiadau Llywodraeth Leol Cymru 2012

Cyhoeddwyd

Fe fydd holl gynghorau Cymru, ac eithrio Cyngor Sir Ynys Môn yn cynnal etholiad ar Fai 3 2012.

Mae'r tabl isod yn dangos beth oedd y sefyllfa yn y cynghorau pan gawson nhw eu dileu.

Awdurdodau unedol yw holl gynghorau Cymru ac mae 'na etholiad ar gyfer pob sedd.