Etholiadau Llywodraeth Leol Cymru 2012

Fe fydd holl gynghorau Cymru, ac eithrio Cyngor Sir Ynys Môn yn cynnal etholiad ar Fai 3 2012.

Mae'r tabl isod yn dangos beth oedd y sefyllfa yn y cynghorau pan gawson nhw eu dileu.

Awdurdodau unedol yw holl gynghorau Cymru ac mae 'na etholiad ar gyfer pob sedd.

Cynghorau Cymru
Cynghorau Seddi
Abertawe Ceidwadwyr 5Llafur 27Dem Rhydd 22Arall 18
Blaenau Gwent Llafur 16Arall 26
Bro Morgannwg Ceidwadwyr 25Llafur 12Plaid Cymru 6Arall 4
Caerdydd Ceidwadwyr 16Llafur 14Democratiaid Rhyddfrydol 34Plaid Cymru 6Arall 5
Caerffili Llafur 30Plaid Cymru 32Arall 11
Caerfyrddin Llafur 11Plaid Cymru 30Arall 33
Casnewydd Ceidwdwyr 18Llafur 21Democratiaid Rhyddfrydol 9Arall 2
Castell-nedd Port Talbot Llafur 39Democratiaid Rhyddfrydol 3Plaid CymruArall 11
Ceredigion Llafur 1Democratiaid Rhyddfrydol 9Plaid Cymru 20Arall 12
Conwy Ceidwadwyr 18Llafur 7Democratiaid Rhyddfrydol 5Plaid Cymru 14Arall 15
Dinbych Ceidwadwyr 18Llafur 6Plaid Cymru 8Arall 15
Fflint Ceidwadwyr 9Llafur 22Democratiaid Rhyddfrydol 9Plaid Cymru 1Arall 29
Gwynedd Llafur 4Democratiaid Rhyddfrydol 4Plaid Cymru 38Arall 29
Merthyr Tudful Llafur 10Democratiaid Rhyddfrydol 4UKIP 1Arall 18
Mynwy Ceidwadwyr 28Llafur 5Democratiaid Rhyddfrydol 5Plaid Cymru 1Arall 4
Penfro Ceidwadwyr 5Llafur 5Democratiaid Rhyddfrydol 1Plaid Cymru 5Arall 44
Pen-y-Bont ar Ogwr Ceidwadwyr 6Llafur 27Democratiaid Rhyddfrydol 6Plaid Cymru 1Arall 14
Powys Ceidwadwyr 9Llafur 5Democratiaid Rhyddfrydol 11Arall 48
Rhondda Cynon Taf Ceidwadwyr 1Llafur 48Democratiaid Rhyddfrydol 3Plaid Cymru 18Arall 5
Torfaen Ceidwadwyr 5Llafur 20Democratiaid Rhyddfrydol 2Plaid Cymru 3Arall 14
Wrecsam Ceidwadwyr5Llafur 13Democratiaid Rhyddfrydol 11Plaid Cymru 3Arall 20