BBC Cymru Fyw

Protest yn erbyn newidiadau i gartre gofal ym Mhorthmadog

Published
image copyright(C) British Broadcasting Corporation
image captionProtestwyr yn erbyn cynlluniau i gau cartref Hafod y Gest ym Mhorthmadog ddydd Sadwrn
Cafoff gorymdaith ei chynnal ym Mhorthmadog gan ymgyrchwyr sy'n gwrthwynebu'r newidiadau i gartre' henoed Hafod y Gest.
Ar hyn o bryd mae 14 o breswylwyr yn cael gofal yn y cartre', sydd wedi bod yno ers y 1960au.
Ond mae cynlluniau gan Gyngor Gwynedd i newid y cartre' yn fflatiau hunangynhaliol.
Cafodd manylion y cynllun ei gyhoeddi flwyddyn yn ôl.
Ers hynny mae yna wrthwynebiad lleol wedi bod ers i'r cynllun.
Roedd Cyngor Gwynedd yn ystyried cau'r cartref gan gynnig buddsoddi £6.5 miliwn ar y cyd gyda Chymdeithas Tai Eryri mewn darpariaeth llety a gofal hunangynhaliol ar safle'r cartre'.

Gofal preswyl

Cyfeillion Hafod y Gest oedd wedi trefnu'r brotest ddydd Sadwrn.
Maen nhw am weld gofal preswyl yn parhau ar y safle.
image copyright(C) British Broadcasting Corporation
image captionMae'r ymgyrchwyr yn derbyn bod angen adnewyddu'r adeilad
"Rydan ni'n pryderu bod Cyngor Gwynedd eisiau gwneud tua 40 o fflatiau hunangynhaliol ar y safle ac y byddai gofal preswyl yn cael ei golli yn y cartref," meddai Martha Hughes o Gymdeithas Cyfeillion Hafod Eryri.
"Ry'n ni'n teimlo nad ydi'r cyngor yn ystyried be' mae trigolion y cartre' eisiau.
"Maen nhw'n mynd yno er mwyn cael gofal 24 awr y dydd saith niwrnod yr wythnos, i gael cwmni.
"Os fyddan nhw'n gorfod mynd i'r fflatiau fe fydd rhaid iddyn nhw wneud eu bwyd brecwast a swper eu hun a chael cinio yn y caffi ar y safle.
"Mae pobl yn mynd i gartre' yn disgwyl cael popeth wedi ei wneud drostyn nhw neu fe fyddan nhw'n aros yn eu cartrefi eu hunain."

Ymgynghoriad

Dywedodd llefarydd ar ran Cyngor Gwynedd, bod y cyngor llawn wedi gwrthod argymhellion oedd yn cynnwys dod a defnydd Hafod y Gest fel cartref preswyl i ben a datblygu tai gofal ychwanegol ar y safle ar Ragfyr 15 2011.
"Cytunodd y cyngor i fynd yn ôl i drafod yn dryloyw a thrwyadl er mwyn sicrhau darpariaeth sy'n addas ar gyfer gofynion a dyheadau'r gymuned, a dod ag adroddiad llawn yn ôl i'r Cyngor ymhen chwe mis," meddai.
"Mae gwaith paratoi i'r ymgynghoriad yn mynd yn ei flaen gan edrych ar yr anghenion lleol ac a oes unrhyw newid wedi digwydd ers cynnal yr adolygiad strategol preswyl a nyrsio."
Fe wnaeth Mrs Hughes gydnabod bod angen adnewyddu'r cartre' presennol ac yn derbyn ymateb y cyngor.
"Rydan ni'n gobeithio y bydd gofal preswyl yn parhau ar y safle," ychwanegodd.
"Dydan ni ddim yn meindio cael ychydig o fflatiau, tua hanner dwsin, ond mae'n bwysig cael gofal preswyl."

Straeon perthnasol

  • Hafod y Gest: Gwrthod argymhellion