Norofirws yw achos tebygol salwch mewn ysgol yng Ngheredigion

Ysgol Gynradd Ffynnonbedr Image copyright (C) British Broadcasting Corporation
Image caption Mae'r salwch wedi effeithio ar blant a staff yr ysgol

Mae ymchwiliad i achos o salwch stumog mewn ysgol yng Ngheredigion wedi dod i'r casgliad mai'r achos tebygol yw'r norofirws.

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru a Chyngor Ceredigion wedi bod yn ymchwilio i achosion o ddolur rhydd a salwch yn Ysgol Gynradd Ffynnonbedr yn Llanbedr Pont Steffan.

Ers dechrau mis Mawrth mae 180 o ddisgyblion a 16 o staff wedi eu taro'n wael.

Yr wythnos diwethaf fe wnaed cais i holl ddisgyblion yr ysgol, 368 o blant, a'r 56 o staff ddarparu samplau os ydyn nhw'n datblygu symptomau.

Mae 10 prawf wedi profi'n bositif i norofirws.

Doedd na ddim prawf pendant am haint arall.

Mae'r cyngor sir a Dŵr Cymru hefyd wedi cynnal profion ar safle'r ysgol a does 'na ddim arwyddion am achos y salwch.

Profion

Fe wnaeth yr ysgol gau am wyliau'r Pasg ddydd Gwener.

"Rydym yn hynod o ddiolchgar i staff a rhieni'r ysgol sydd wedi cyd-weithio gyda ni yn ystod yr ymchwiliad," meddai Dr Jörg Hoffmann, Ymgynghorydd rheoli clefydau Iechyd Cyhoeddus Cymru.

"Yn ogystal â darparu poteli samplau mae holiaduron wedi eu casglu gyda gwybodaeth o ble mae'r plant wedi bod a'r hyn sydd wedi ei fwyta cyn mynd yn sâl.

"Rydym wedi derbyn dros 300 ohonyn nhw yn ôl.

"Fe fydd y wybodaeth yma a'r samplau microbiolegol a samplau amgylcheddol yn ein harwain ni i gredu mai achos y salwch yw norofirws.

"Rydym yn obeithiol bod yr achosion yn dod i ben ac mai ychydig iawn o achosion newydd sydd wedi eu nodi yn ystod y dyddiau diwethaf."

Ychwanegodd ei fod yn obeithiol na fydd 'na achosion newydd dros Wyliau'r Pasg.

Prif symptomau norofirws yw teimlo'n gyfoglyd yn sydyn, poen stumog ac yna chwydu "hyrddiol" drwg a/neu ddolur rhydd.

Efallai hefyd y bydd ychydig o wres, cur pen, cramp yn y stumog a breichiau a choesau poenus.

Fel arfer bydd y symptomau'n dechrau rhwng 12 - 48 awr wedi i'r unigolyn ddal yr haint.

Dylai unrhyw un sy'n poeni gysylltu â'r meddyg teulu neu Galw Iechyd Cymru ar 0845 4647.

Straeon perthnasol

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.