Norofirws yw achos tebygol salwch mewn ysgol yng Ngheredigion

  • Cyhoeddwyd
Ysgol Gynradd FfynnonbedrFfynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r salwch wedi effeithio ar blant a staff yr ysgol

Mae ymchwiliad i achos o salwch stumog mewn ysgol yng Ngheredigion wedi dod i'r casgliad mai'r achos tebygol yw'r norofirws.

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru a Chyngor Ceredigion wedi bod yn ymchwilio i achosion o ddolur rhydd a salwch yn Ysgol Gynradd Ffynnonbedr yn Llanbedr Pont Steffan.

Ers dechrau mis Mawrth mae 180 o ddisgyblion a 16 o staff wedi eu taro'n wael.

Yr wythnos diwethaf fe wnaed cais i holl ddisgyblion yr ysgol, 368 o blant, a'r 56 o staff ddarparu samplau os ydyn nhw'n datblygu symptomau.

Mae 10 prawf wedi profi'n bositif i norofirws.

Doedd na ddim prawf pendant am haint arall.

Mae'r cyngor sir a Dŵr Cymru hefyd wedi cynnal profion ar safle'r ysgol a does 'na ddim arwyddion am achos y salwch.

Profion

Fe wnaeth yr ysgol gau am wyliau'r Pasg ddydd Gwener.

"Rydym yn hynod o ddiolchgar i staff a rhieni'r ysgol sydd wedi cyd-weithio gyda ni yn ystod yr ymchwiliad," meddai Dr Jörg Hoffmann, Ymgynghorydd rheoli clefydau Iechyd Cyhoeddus Cymru.

"Yn ogystal â darparu poteli samplau mae holiaduron wedi eu casglu gyda gwybodaeth o ble mae'r plant wedi bod a'r hyn sydd wedi ei fwyta cyn mynd yn sâl.

"Rydym wedi derbyn dros 300 ohonyn nhw yn ôl.

"Fe fydd y wybodaeth yma a'r samplau microbiolegol a samplau amgylcheddol yn ein harwain ni i gredu mai achos y salwch yw norofirws.

"Rydym yn obeithiol bod yr achosion yn dod i ben ac mai ychydig iawn o achosion newydd sydd wedi eu nodi yn ystod y dyddiau diwethaf."

Ychwanegodd ei fod yn obeithiol na fydd 'na achosion newydd dros Wyliau'r Pasg.

Prif symptomau norofirws yw teimlo'n gyfoglyd yn sydyn, poen stumog ac yna chwydu "hyrddiol" drwg a/neu ddolur rhydd.

Efallai hefyd y bydd ychydig o wres, cur pen, cramp yn y stumog a breichiau a choesau poenus.

Fel arfer bydd y symptomau'n dechrau rhwng 12 - 48 awr wedi i'r unigolyn ddal yr haint.

Dylai unrhyw un sy'n poeni gysylltu â'r meddyg teulu neu Galw Iechyd Cymru ar 0845 4647.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol