Dyn wedi ei arestio ar ôl i gorff mam a'i mab gael eu canfod

Mae mam a'i mab, a fu farw mewn tŷ ger Tremadog, wedi cael eu henwi gan bobl lleol.

Cafodd cyrff Suzanne Jones a'i mab tair oed, William - oedd yn cael ei adnabod yn lleol fel Will, eu darganfod yn y tŷ ym Mhwllgoleulas rhwng Tremadog a Phenmorfa tua 9.20pm nos Wener.

Mae Heddlu Gogledd Cymru wedi arestio dyn ar amheuaeth o lofruddio ar ôl i'r cyrff gael eu canfod.

Dywedodd yr heddlu bod dyn yn ei 40au wedi cael ei arestio yn y tŷ yn Rhes Glanmorfa.

Dydi'r heddlu ddim yn chwilio am unrhyw un arall mewn cysylltiad â'r digwyddiad.

'Dychryn'

Mae'r heddlu wedi dweud eu bod yn ymdrin â digwyddiad difrifol.

Cafodd teuluoedd y rhai a fu farw wybod am y digwyddiad ac mae'r heddlu yn cynnig cefnogaeth iddyn nhw.

Mae'r heddlu yn parhau ar y safle.

Image copyright BBC news grab
Image caption Mae presenoldeb yr heddlu wedi bod yn amlwg y tu allan i'r tŷ yn ystod y dydd

Y tu allan i'r tŷ mae cyfeillion a chymdogion wedi gosod blodau.

Dywedodd cymydog i'r teulu ei fod wedi dychryn o glywed y newyddion.

"Roedden nhw'n cadw eu hunain i'w hunain," meddai Albert Kreft.

"Mae'n drasig, mae pawb wedi dychryn.

"Roedden ni'n gweld y fam bob dydd yn casglu plant o'r ysgol.

"Mae'n sioc enfawr, ddim yn disgwyl i hyn ddigwydd mewn cymuned glos fel yma."

Dywedodd Dewi Thomas Morris bod y newyddion yn frawychus ac yn dorcalonnus.

"Mae 'na gwmwl du dros y gymuned.

"Mae pawb yn 'nabod ei gilydd ac yn cyd-fyw yn hapus.

"Dydi peth fel yma ddim yn gwneud synnwyr o gwbl.

"Does 'na ddim geiriau i ddisgrifio'r tristwch."

Mae'r heddlu yn apelio ar unrhyw un i gysylltu â nhw os oedden nhw ger Rhes Glanmorfa nos Wener neu sydd ag unrhyw wybodaeth am yr hyn sydd wedi digwydd.

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.