Lluniau: Awr Ddaear ym Mhontypridd

  • Cyhoeddwyd
Disgyblion Ysgol Gymraeg Evan James Pontypridd
Disgrifiad o’r llun,
Enillodd disgyblion Ysgol Gymraeg Evan James ym Mhontypridd gystadleuaeth ysgrifennu stori fer gyda WWF a phrif bartneriaid Awr Ddaear 2012, More Than.
Disgyblion Ysgol Gymraeg Evan James Pontypridd
Disgrifiad o’r llun,
Eu gwobr oedd arwain yr Awr Ddaear drwy'r DU drwy orymdeithio drwy'r dref yng ngolau cannwyll
Disgrifiad o’r llun,
Cronfa Bywyd Gwyllt y Byd (WWF) oedd yn arwain yr Awr Ddaear
Disgrifiad o’r llun,
Roedd canol tref Pontypridd mewn tywyllwch am yr awr nos Sadwrn
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd canhwyllau eu goleuo i nodi'r Awr Ddaear gan y disgyblion
Disgrifiad o’r llun,
Roedd rhai o ddisgyblion Ysgol Evan James wedi addurno eu hwynebau ar gyfer y digwyddiad nos Sadwrn