Disgwyl eira ar ddechrau Ebrill mewn rhannau o Gymru

Cyhoeddwyd

Mae'r proffwydi tywydd yn darogan y gallai hi fwrw eira mewn rhannau o Gymru wrth i'r tymheredd ostwng.

Y gogledd sydd fwya' tebygol o weld eira ond dywed meteorolegwyr nad yw'n debygol o aros nac achosi trafferthion.

Roedd hi wedi rhewi mewn rhai ardaloedd fore Llun ac mae disgwyl iddi barhau'n oer, gyda disgwyl peth eira ac eirlaw o ddydd Mawrth ymlaen.

Yr wythnos diwetha' roedd tanau gwair yn broblem fawr ar draws Cymru wrth i'r tymheredd gyrraedd 21.7C (71F).

Ond gallai band o law, fydd yn symud tua'r de o ddydd Mawrth ymlaen, droi'n eirlaw neu eira.

Mae disgwyl gwyntoedd cryfion hefyd a bydd y tymheredd yn gostwng yn arw, gan wneud iddi deimlo'n arw, yn ôl arbenigwyr.

Yn ôl y rhagolygon ar gyfer dydd Mercher i ddydd Gwener, gellir disgwyl cawodydd gaeafol gyda'r tymheredd yn dringo'n ôl yn raddol i'r cyfartaledd ar gyfer yr adeg hon o'r flwyddyn erbyn dydd Iau.

Straeon perthnasol

Hefyd gan y BBC