Twyll: Cyfaddefiad rheolwraig banc

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun,
Roedd yr achos yn Llys y Goron Caernarfon

Mae rheolwraig banc a'i phartner wedi cyfaddef cynllwynio i gael £35,100 drwy dwyll oddi wrth gyngor.

Clywodd Llys y Goron Caernarfon fod Julie Harvey, 53 oed, a Peter Harvey, 66 oed, o Flaenau Ffestiniog, Gwynedd, wedi twyllo Cyngor Gwynedd wrth dderbyn budd-daliadau rhwng 1993 a 2009.

Roedd e wedi honni ei fod yn ddyn sengl ac yn denant.

Plediodd yntau'n euog i ail drosedd o gynllwynio i gael £38,900 drwy dwyll oddi wrth yr Adran Gwaith a Phensiynau.

Fe wadodd Julie Harvey yr ail gyhuddiad a gorchmynnodd y Barnwr Merfyn Hughes QC y dylai'r cyhuddiad fod ar ei ffeil.

Cafodd y ddau eu rhyddhau ar fechnïaeth tra bod adroddiadau yn cael eu paratoi cyn eu dedfrydu.