BBC Cymru Fyw

Gwobrau: Enwebiadau i S4C

Published
image copyrightOther
image captionRoedd y stori am Jo Purcell a'i geffyl wedi denu sylw mawr
Mae rhaglen S4C am hanes sipsi a'i geffyl a gwasanaeth meithrin S4C wedi eu henwebu yng Ngwobrau Digidol Broadcast 2012.
Bydd Cyw yn herio rhai o enwau mwyaf y byd teledu yn y categori Sianel Plant y Flwyddyn gan gynnwys CBeebies a Cartoon Network.
Mae'r rhaglen Jo a Ruby (cynhyrchiad Chwarel) wedi'i henwebu yn y categori Cynnwys Newyddion neu Faterion Cyfoes Gorau.
Fe wnaeth stori'r gŵr a'i geffyl gwyn ddenu sylw'r cyfryngau ar ôl i'r ddau gael eu gweld yng ngorsaf drên Wrecsam, yn y feddygfa ac o flaen tafarn yn y dref.
Cafodd y ddau eu ffilmio ar gamerâu cylch cyfyng Ysbyty Maelor Wrecsam wrth y dderbynfa, ac fe wnaeth siopwyr gymryd lluniau o'r anifail yn cael ei arwain i dafarn yn y dref.
Yn sgil hynny, comisiynwyd rhaglen ddogfen oedd yn olrhain stori'r ddau, Jo Purcell, dyn 71 oed, a'i geffyl, Ruby a'r gymuned trafaelwyr sipsi bu'r ddau yn perthyn iddi.
Cynhelir y gwobrau yn Llundain ym mis Mehefin.

'Stori drist a gafaelgar'

Dywedodd Geraint Rowlands, Cyfarwyddwr Comisiynu dros dro S4C: "Llwyddodd stori drist a gafaelgar Jo a Ruby gydio yn nychymyg y gynulleidfa a chynnig cipolwg ar gymuned trafaelwyr sipsi yn Wrecsam ar yr un pryd.
"Mae Cyw yn parhau i wneud cyfraniad gwerthfawr i ddyfodol yr iaith Gymraeg ac yn cyfoethogi bywydau ac addysg plant yng Nghymru a thu hwnt saith niwrnod yr wythnos."
Ers ei lansio yn 2008, mae gwasanaeth Cyw wedi'i henwebu yng ngwobrau BAFTA Plant yng nghategori Sianel y Flwyddyn ar ddau achlysur ac mae rhaglenni Cyw wedi dod i'r brig yng ngwobrau RTS, Broadcast, BAFTA Cymru a'r Ŵyl Gyfryngau Celtaidd.
image copyrightOther
image captionY ferlen mewn tafarn yn Wrecsam

Straeon perthnasol

  • Yr anifail oedd yn 'ormod o risg'