BBC Cymru Fyw

Carchar ar ôl gwarchae arfog

Published
image copyrightBBC news grab
image captionCafodd Searle ei garcharu am ddwy flynedd

Mae dyn wedi ei garcharu am ddwy flynedd ar ôl gwarchae arfog yng Nghas-gwent.

Roedd Greg Searle wedi annog ei "gyfeillion ar-lein" i wylio "llofruddiaeth fyw ar Facebook."

Anfonodd negeseuon at 400 o "gyfeillion" ar Facebook yn ystod y gwarchae o amgylch ei gartref a barodd am wyth awr.

Cafodd ei garcharu ar ôl pledio'n euog i gyhuddiadau o achosi cythrwfl a bygwth yr heddlu.

Clywodd Llys y Goron Caerdydd fod ei fam wedi galw'r heddlu a dweud bod ei mab yn ymddwyn yn rhyfedd.

Dywedodd David Elias ar ran yr erlyniad: "Cyrhaeddod pedwar heddwas gartref Searle a'i weld yn anelu gwn atyn nhw yn ffenest y tŷ.

Ildio

"Roedd yn gweiddi geiriau aneglur a chuddiodd y pedwar cyn galw am dîm o heddlu arfog."

Bu arbenigwyr yr heddlu yn ceisio perswadio Searle i ildio cyn cyrch yr heddlu ar y tŷ.

Dim ond bryd hynny y sylweddolodd yr heddlu fod y gwn yn ffug.

Yn ystod y cyrch roedd wedi sgwennu ar Facebook: "Fe wnaf ddangos llofruddiaeth fyw ar Facebook. Dwi'n fodlon betio .... na allwch chi aros cyn i mi wneud hyn, er mwyn i chi allu gwylio."

Clicied

Ar un adeg ysgrifennodd: "Rwyf wedi gadael bom yn rhywle. Dwi'n meddwl ei fod dal yn y car."

Dywedodd Karl Williams ar ran yr amddiffyn fod Searle yn dioddef o broblemau seicolegol.

Dywedodd y Barnwr Rhys Rowlands fod yr heddlu yn gallu gweld bys Searle ar glicied y gwn.

"Doedd gan yr heddweision ddim syniad mai gwn ffug oedd hwn."