'Labordy ymchwil'

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun,
Yn yr ardal mae pobl yn anelu at gydbwyso cadwraeth bioamrwyiaeth gyda defnydd cynaliadwy.

Mae gwyddonwyr Prifysgol Aberystwyth a'r llywodraeth yn gobeithio troi Dyffryn Dyfi yn "labordy ymchwil awyr agored" allai daflu golau ar sut y mae agweddau'r amgylchedd yn cyfuno.

Y nod yw deall yn well egwyddorion rheoli'r amgylchedd drwy edrych yn fanwl ar sut y mae newid hinsawdd yn effeithio ar y tirlun.

Dywedodd yr Athro Mark Macklin, Cyfarwyddwr Canolfan Ymchwil Dalgylch a'r Arfordir yn y Sefydliad Daearyddiaeth a Gwyddorau'r Ddaear ym Mhrifysgol Aberystwyth: "Mae casglu gwybodaeth amgylcheddol, economaidd a chymdeithasol yn gynyddol bwysicach er mwyn deall a rheoli tirluniau aml bwrpas ar adeg o newid amgylcheddol cyflym."

Byddai Llwyfan Ymchwil Dalgylch a Choetiroedd Dyfi, meddai, yn berthnasol i astudiaethau eraill.

'Cyfraniad pwysig'

Dywedodd y Gweinidog Amgylchedd a Datblygu Cynaliadwy, John Griffiths: "Bydd y llwyfan ymchwil yn gwneud cyfraniad pwysig i ddyhead Llywodraeth Cymru i reoli'r amgylchedd yn fwy unol."

Yn ôl yr Athro Hugh Evans, Pennaeth Coedwig Ymchwil Cymru: "Bydd elfen coetir y prosiect yn rhan bwysig o lwyfan ymchwil graddfa ddalgylch fydd yn adeiladu ar yr wybodaeth am yr ardal amgylcheddol gyfoethog hon.

"Bydd y rhaglen ymchwil a monitro yn canolbwyntio ar wahanol swyddogaethau bioamrywiaeth, daeareg, geomorffoleg, hydroleg, priddoedd, llystyfiant, hinsawdd a gweithgareddau dynol.

"Rydyn ni'n gobeithio y bydd data o'r ymchwil ar y gweill yn ateb rhai cwestiynau allweddol fel sut y mae coed yn dylanwadu ar y tirlun, gan gynnwys llif ac ansawdd dŵr, a bydd yn gosod sail gadarn o dystiolaeth ar gyfer rheoli ein hamgylchedd er budd pawb."

Yn ogystal â bod yn sail i strategaeth Cymru Fyw Llywodraeth Cymru, bydd y prosiect hefyd yn cysylltu ag Eco Dyfi, y fenter defnydd tir cynaliadwy.

'Biosffer'

Mae'r dyffryn yn un o ddim ond dwy ardal yn y DU sydd wedi'u dynodi'n 'biosffer' gan Unesco, Sefydliad Addysgiadol, Gwyddonol a Diwylliannol y Cenhedloedd Unedig.

Mae biosfferau, sy'n cael eu henwebu gan lywodraethau, yn ardaloedd sy'n cael eu cydnabod yn rhyngwladol ble mae pobl yn gweithio i gydbwyso cadwraeth bioamrwyiaeth gyda defnydd cynaliadwy.

Dywedodd Yr Athro John Harries, Prif Swyddog Gwyddonol Cymru ac Athro Arsylwi'r Ddaear yng Ngholeg Imperial Llundain, fod y llwyfan ymchwil yn "gyffrous a blaengar".

"Mae'r rhaglen hon yn berthnasol i'r Corff Amgylcheddol Sengl sy'n cael ei ddatblygu yng Nghymru fydd yn ymdrin â materion amgylcheddol brys y dydd drwy ddefnyddio ein hamrywiaeth naturiol, ein dawn i gysylltu â'n gilydd a'n gallu i integreiddio data electronig."

Straeon perthnasol