BBC Cymru Fyw

Damwain Y Bwcle: Cyhoeddi enw beiciwr

Published
image copyright(C) British Broadcasting Corporation
image captionTony Whitehouse: 'Yn addoli ei blant'
Mae'r heddlu wedi cyhoeddi enw beiciwr modur 51 oed fu farw wedi gwrthdrawiad yn y Bwcle, Sir y Fflint, â char brynhawn Llun.
Y dyn lleol oedd Tony Whitehouse.
Cafodd menyw 23 oed oedd yn gyrru car Hyundai ei harestio ar amheuaeth o achosi marwolaeth drwy yrru'n beryglus.
Mae hi wedi cael ei rhyddhau ar fechnïaeth.
Yn y cyfamser, mae'r teithiwr 16 oed ar y beic modur, gafodd anafiadau difrifol, mewn cyflwr sefydlog.

'Addoli'

Dywedodd teulu Mr Whitehouse mai fe oedd "cannwyll eu llygaid, un mewn miliwn."
"Mi oedd yn addoli y plant 14 ac 11 oed.
"Mae hon yn golled fawr i'w deulu ac i'w ffrindiau yn y cyffiniau ac yn bellach i ffwrdd."
Mae Heddlu Gogledd Cymru'n apelio am dystion.
Dylai unrhywun â gwybodaeth ffonio'r Cwnstabl Aled Jackson ar 101 neu Taclo'r Tacle'n ddienw ar 0800 555 111.