Tynnu enw meddyg oddi ar gofrestr

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun,
Penderfynodd y cyngor ei fod wedi camymddwyn

Bydd enw meddyg, nad oedd wedi dweud wrth gyflogwr fod yr heddlu'n ymchwilio i'w drosedd, yn cael ei dynnu oddi ar gofrestr feddygol.

Roedd gwrandawiad y Cyngor Meddygol Cyffredinol wedi clywed bod Dr Marcos Hourmann, 52 oed, yn euog o "derfynu bywyd claf yn anghyfreithlon".

Casglodd y panel i'r meddyg dorri egwyddorion a dyletswyddau sylfaenol ymarfer meddygol da a'i fod yn "risg i'r cyhoedd".

Yr wythnos diwethaf penderfynodd y cyngor ei fod wedi ymddwyn yn anonest.

Heb ddatgelu

Er iddo weithio i Heddlu Dyfed-Powys ac ymddiriedolaethau iechyd yn Sir Gâr a Gorllewin Suffolk, nid oedd wedi datgelu bod yr heddlu'n ymchwilio iddo nac unrhyw fanylion am achos llys.

Clywodd gwrandawiad iddo roi pigiad i glaf yn Sbaen oedd yn ddifrifol wael oherwydd canser.

Roedd y meddyg wedi honni iddo wneud hyn mewn ysbyty yn 2005 er mwyn cael gwared ar "boen annioddefol" y claf.

O fewn blwyddyn roedd yn gweithio yn Lloegr cyn symud i Gymru.

Ddim yn derbyn

Nid oedd Dr Hourmann, basiodd i fod yn ddoctor yn yr Ariannin, yn bresennol yn y gwrandawiad ym Manceinion.

Mewn llythyr dywedodd nad oedd yn gyfarwydd â rheolau meddygol, hynny yw y dylai ddatgan os oedd yn euog o drosedd.

Dywedodd y panel nad oedden nhw'n derbyn ei esboniad.

"Nid yw Dr Hourmann wedi dangos unrhyw edifeirwch oherwydd yr hyn a wnaeth ... ac nid yw wedi ymddiheuro am ei anonestrwydd," meddai'r panel.