Disgwyl eira ar ddechrau Ebrill mewn rhannau o Gymru

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, prifysgol Dundee/Neodass
Disgrifiad o’r llun,
Rhyddhaodd Prifysgol Dundee lluniau lloeren o'r newid yn y tywydd rhwng Mawrth 27 (chwith) ac Ebrill 2 (de)

Mae'r Swyddfa Dywydd wedi rhybuddio am eira mewn rhannau o Gymru yn ystod y 24 awr nesaf.

Bydd gwyntoedd o'r Arctig yn gostwng y tymheredd ddydd Mercher a Dydd Iau ac mae'r proffwydi tywydd yn ddarogan y gallai hi fwrw eira ar dir uchel yn enwedig yng Ngogledd Cymru a'r Canolbarth.

Yn ôl dyn tywydd BBC Cymru, Derek Brockway y disgwyl yw i'r wlad ddioddef gwyntoedd cryfion hefyd.

Mae pedair modfedd o eira wedi disgyn yn Llanarmon Dyffryn Ceiriog, Wrecsam - mae wedi bod yn pluo ers yn hwyr nos Fawrth, a bydd y gwynt yn gwneud i'r eira luwchio.

Mae Bwlch yr Oernant wedi ei gau oherwydd eira rhwng Llangollen a Llandegla.

Ac mae hi'n beryg oherwydd eira ar yr A483 yn Wrecsam ger troead Rhiwabon, ac ar yr A525 ym Mangor Is y Coed.

Yng Nghonwy mae'r ffordd dros y topiau rhwng Llanrwst a Phentrefoelas wedi ei chau, oherwydd eira drwy Nebo.

Yr wythnos diwethaf roedd tanau gwair yn broblem fawr ar draws Cymru wrth i'r tymheredd gyrraedd 21.7C (71F).

Cawodydd gaeafol

Y mis diwethaf oedd y mis Mawrth twymaf er 1957.

Dywedodd y Swyddfa Dywydd y disgwylir i law droi yn eira ar dir uchel wrth i aer oerach symud i'r de ar draws Lloegr a Chymru ddydd Mercher a Dydd Iau.

Dywedodd llefarydd ar ran y Swyddfa Dywydd: "Bydd rhwng 2 a 5 cm (1-4 modfedd) o eira yn debygol o ddisgyn ar rai mannau, yn bennaf yn uwch na 200 metr (600 troedfedd).

"Mae'n bosib y bydd gymaint â 10 i 15 cm (4 i 6 modfedd) yn disgyn ar dir sy'n uwch na 300 metr (1,000 troedfedd).

"Y disgwyl yw na fydd lawer o eira'n disgyn ar dir yn is na 200 metr."

Yn ôl y rhagolygon ar gyfer dydd Mercher i ddydd Gwener, gellir disgwyl cawodydd gaeafol gyda'r tymheredd yn dringo'n ôl yn raddol i'r cyfartaledd ar gyfer yr adeg hon o'r flwyddyn erbyn dydd Iau.

Dywedodd dyn tywydd BBC Cymru, Derek Brockway: "Ni fydd yr eira'n disgyn ymhobman ac fe fydd y rhan fwyaf o'r eira'n disgyn ar dir uchel," meddai.

Yn ôl Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru mae awdurdodau lleol yn barod am dywydd garw.

"Mae cyflenwadau halen yn dal yn uchel yn dilyn gaeaf mwyn," meddai llefarydd.

Straeon perthnasol

Hefyd gan y BBC