BBC Cymru Fyw

Achub saith ar ôl i gwch daro creigiau

Published
image copyrightSimon Cotton / View Creative
image captionY llong ger Bae Colwyn
Fe gafodd saith o bobl eu hachub ar ôl i long o'r Almaen oedd yn cario carreg galch daro'r creigiau oddi ar arfordir y gogledd nos Fawrth.
Mae 'na bryder y gallai olew lifo i'r môr ar ôl i'r llong gargo fynd i drafferthion oddi ar arfordir Llanddulas ger Bae Colwyn.
Cafodd dau fad achub a hofrennydd eu galw am 8.30pm nos Fawrth wedi i'r cwch daro craig ger glanfa.
Dywedodd Sefydliad y Badau Achub fod saith o Bwyliaid arni.
Cafodd lôn ddwyreiniol yr A55 ei chau rhwng cyffordd 22 a chyffordd 23 am 10pm nos Fawrth fel bod modd i hofrennydd lanio.
Y gred yw bod y cwch yn defnyddio'r lanfa i lwytho calchfaen.
Cafodd badau achub Llandudno a'r Rhyl eu lansio yng nghanol "storm a môr garw" am 8.30pm a chyrhaeddon nhw'r lanfa am 9pm.
Mae ymchwiliad ar y gweill gan yr Adran Drafnidiaeth.

Straeon perthnasol

  • Cyrch achub wrth i gwch fwrw creigiau