Masnachu pŵer: Creu 18 swydd

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r cwmni'n masnachu nwy, olew ac olew crai Brent, coco a siwgr

Mae 18 swydd newydd yn cael eu creu mewn cwmni sy'n arbenigo mewn masnachu pŵer.

Mae OSTC Wales yn ehangu gan godi cyfanswm y staff yn Abertawe i 74.

Cwmni deilliadau electronig ydyw yn masnachu nwy, olew ac olew crai Brent, coco a siwgr ynghyd â chynnyrch ar y cyfnewidfeydd tramor.

Mae'r cwmni hefyd yn datblygu nifer o systemau meddalwedd electronig soffistigedig ac arbenigol er mwyn gwella cyfleoedd masnachu byd-eang.

Bwriad y cwmni yw sefydlu tîm newydd annibynnol a fydd yn cynnwys 12 unigolyn â gradd i weithio fel masnachwyr pŵer a bydd tîm wrth gefn arbenigol o chwe pheiriannydd a rhaglennwr rhwydwaith yn eu cefnogi.

Bydd y tîm yn canolbwyntio ar y farchnad masnachu pŵer sy'n gyflym ddatblygu ac sydd hyd yn hyn wedi bod dan reolaeth y banciau a'r cwmnïau gwasanaethau mawrion.

'Hwb arall'

Dywedodd y Gweinidog Busnes, Edwina Hart, AC: "Newyddion da yw clywed am fusnes arall sy'n manteisio ar y Gronfa Twf Economaidd gan alluogi OSTC i fanteisio ar gyfleoedd yn y farchnad i ehangu a chreu swyddi medrus newydd.

"Mae hefyd yn hwb arall i'r sector gwasanaethau ariannol a phroffesiynol yng Nghymru sy'n tyfu'n gyflym ac mae'n profi fod Cymru'n lle gwych ar gyfer busnesau."

Dywedodd Michael Shirley, rheolwr gyfarwyddwr y cwmni: "Rydym wrth ein bodd gyda safon y staff yr ydym wedi'u denu yng Nghymru a bydd yr ehangiad hwn yn ein galluogi i fod hyd yn oed yn fwy cystadleuol ac effeithiol.

"Roedd cefnogaeth y Gronfa Twf Economaidd yn ganolog i'n galluogi i weithredu'n gyflym i fanteisio ar gyfleoedd newydd ac edrychwn ymlaen at dyfu ymhellach yng Nghymru."

Mae OSTC Wales yn cydweithio'n agos â Sefydliadau Addysg Uwch i fentora myfyrwyr a chyflogi graddedigion o Sefydliadau Addysg Uwch ar draws Cymru i weithio yn ei safle yn Abertawe.

Straeon perthnasol