Tywydd garw yn amharu ar yr ymgyrch achub yn Llanddulas

Llong yr MV Carrier Image copyright PA
Image caption Mae olew'n gollwng am fod tri thwll yn ochr dde'r llong

Oherwydd tywydd garw fe fydd tîm achub yn ei chael hi'n anodd i waredu olew oddi ar long sydd wedi taro creigiau ger arfordir y gogledd.

Mae tanwydd eisoes wedi gollwng o long yr MV Carrier ond bydd angen aros i'r tywydd wella cyn i'r gwaith achub go iawn fynd yn ei flaen.

Aeth y llong, sy'n cario 40,000 litr o olew, i drafferthion yn ymyl Llanddulas ger Bae Colwyn nos Fawrth.

Mae'n debyg y bydd rhaid rhwystro'r llong rhag symud cyn bod modd gwaredu'r olew.

Gwasgaru

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Ymateb Sian Williams o Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru i'r sefyllfa.

Swyddogion Asiantaeth y Môr a Gwylwyr y Glannau sy'n ceisio symud yr olew.

Y gred yw bod y tywydd garw wedi helpu gwasgaru'r ychydig olew sydd wedi gollwng.

Mae'r olew'n gollwng am fod tri thwll yn ochr dde'r llong.

Dywedodd Roger Mabbot, Cyfarwyddwr y Spill Association: "Fel rheol ac o dan amgylchiadau arferol mae disgwyl i dynfadau symud y llong ond mae'n amlwg fod tywydd garw yn ei gwneud hi'n anodd i glymu'r llong."

Os oedd y llong yn cael ei sefydlogi ar y traeth, meddai, byddai llawer llai o risg y byddai'r olew yn gollwng.

"Dyw 40,000 litr o olew ddim yn enfawr o'i gymharu â 2,500 tunnell fyddai ar long gargo fawr," meddai.

"Ond byddai'r olew yn achosi llygredd os yw'n cyrraedd y lan."

Image copyright PA
Image caption Bu'n rhaid cau'r A55 oherwydd rhesymau diogelwch

Tair wythnos

Yn ôl arbenigwyr, fe allai cludo'r llong o'r safle gymryd hyd at dair wythnos.

Dywedodd Simon Evans o gwmni APB Marine fod y tywydd yn broblem.

"Mae angen rhwystro'r llong rhag symud a bydd hynny'n lleihau'r difrod," meddai.

"Cael y tanwydd o fwrdd y llong yw'r flaenoriaeth ond byddai'n rhaid rhoi dŵr yn ei le er mwyn cadw pwysau ar y llong.

"Wedyn byddai angen asesiad o gorff y llong."

Ar ôl hynny, meddai, byddai angen defnyddio aer i wagio'r tanciau er mwyn ysgafnhau'r llong cyn ei thynnu i'r môr.

Straeon perthnasol

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.